Pročišćeni tekst Odgovora na pitanja adresata Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP)

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je tijekom prosinca 2017. prikupljala pitanja vezana uz primjenu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP).

Zakon je objavljen u Narodnim novinama, broj 117/2017, a stupio je na snagu 7. prosinca 2017.

AZTN je pitanja prikupljao putem Hrvatske gospodarske komore (HGK), Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Ministarstva poljoprivrede, odvjetničkih društava te izravno od adresata Zakona.

AZTN je izdvojio najčešća pitanja, analizirao ih u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede koje je bilo nositelj izrade toga propisa te odgovorio na njih zajedno s Ministarstvom poljoprivrede.

Odgovori na pitanja adresata ZNTP-a objavljeni su na mrežnim stranicama AZTN-a i Ministarstva poljoprivrede dana 5. veljače 2018. Dodatna pojašnjenja vezana uz pitanja akcijske prodaje, asortimana i polica objavljena su dana 28. veljače 2018., a dana 7. ožujka 2018. objavljena su detaljnija pojašnjenja pojma poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda, svježeg proizvoda te kruga osoba na koje se ZNTP ne primjenjuje.

U svrhu lakšeg uvida adresata ZNTP-a u navedene odgovore, Ministarstvo poljoprivrede i AZTN izradili su pročišćeni tekst Odgovora na pitanja adresata ZNTP-a koji u sebi sadrži odgovore od 5. i 28. veljače te 7. ožujka 2018.

Pročišćeni tekst Odgovora na pitanja adresata ZNTP-a možete pronaći ovdje.