Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio RIBOLU d.o.o. s 65.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP) kaznila RIBOLU d.o.o. s 65.000,00 kuna.

AZTN je protiv Ribole d.o.o. po službenoj dužnosti pokrenuo upravni postupak u smislu ZNTP-a, radi utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u vezi sadržaja i načina provedbe ugovora kojeg je Ribola sklopila s dobavljačem.

Tako je AZTN utvrdio da je Ribola d.o.o. plaćanja u odnosu na svog dobavljača s kojim je sklopila Ugovor izvršila izvan roka propisanog ZNTP-om. Takvu je nepoštenu trgovačku praksu u razdoblju od 30. srpnja 2018. do 27. rujna 2018. RIBOLA d.o.o. nametnula svom dobavljaču u odnosu na 188 računa.

AZTN je uzimajući u obzir težinu, opseg i vrijeme trajanja povrede te posljedice povrede za dobavljača, kao i više olakotnih okolnosti, RIBOLI d.o.o. izrekla upravno – kaznenu mjeru u visini od 65.000,00 kuna.

AZTN smatra da je izrečena upravno – kaznena mjera razmjerna težini, opsegu i trajanju povrede te da će time biti ostvaren cilj njezina izricanja u smislu odvraćanja od kršenja odredbi ZNTP-a, ne samo u odnosu na RIBOLU d.o.o., već i u odnosu na sve druge trgovce, otkupljivače i/ili prerađivače.

Naime, postupanjem Ribole povrijeđena je jedna odredba ZNTP-a, koja je uslijedila neposredno nakon tzv. pune primjene ZNTP-a te je bila primijenjena u kratkom razdoblju, dok je kod najvećeg broja računa utvrđeno da je rok plaćanja koji je propisan ZNTP-om prekoračen za najviše devet dana. Također, AZTN je uvažio navode Ribole o njezinom plaćanju računa svom dobavljaču u zakonom propisanom roku u razdoblju koje je uslijedilo nakon pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2020/10/UPI-034-032018-04028.pdf