Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv otkupljivača lubenica FRAGARIA NERETVA d.o.o., Opuzen

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je po službenoj dužnosti, pokrenula postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom protiv otkupljivača lubenica FRAGARIA NERETVA d.o.o. iz Opuzena.

AZTN će u upravnom postupku ispitati sve elemente koji se odnose na sadržaj i realizaciju poslovnih odnosa otkupljivača FRAGARIA NERETVA s njegovim dobavljačima lubenica.

Zbog zaštite poslovnih tajni AZTN ne može komentirati niti iznositi detalje o postupku koji je u tijeku.

Potrebno je istaknuti kako samo pokretanje upravnog postupka protiv određenog trgovca ili otkupljivača ili prerađivača ne znači nužno utvrđenje povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP), već AZTN u postupku treba utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka i tek na temelju toga donijeti meritornu odluku.

Odluku kojom okončava postupak AZTN će u cijelosti objaviti na svojoj mrežnoj stranici.