Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv otkupljivača mandarina MARINADA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je u okviru svojih ovlasti po službenoj dužnosti, pokrenula upravni postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom protiv otkupljivača mandarina MARINADA d.o.o., Slatina.

AZTN će u upravnom postupku ispitati sve elemente koji se odnose na sadržaj i realizaciju poslovnih odnosa otkupljivača MARINADA d.o.o., Slatina s njegovim dobavljačima mandarina.

Pri tome treba istaknuti kako samo pokretanje upravnog postupka protiv određenog trgovca ili otkupljivača ili prerađivača ne znači nužno utvrđenje povrede ZNTP-a, već je AZTN obvezan u postupku utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog  za pokretanje postupka.

Na temelju konačno utvrđenog činjeničnog stanja AZTN će u konkretnom predmetu donijeti meritornu odluku. Ukazuje se kako zbog zaštite poslovnih tajni AZTN ne može komentirati niti iznositi detalje o postupku koji je u tijeku. AZTN će Odluku kojom okončava pojedini postupak u cijelosti objaviti na svojim mrežnim stranicama.