Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv otkupljivača žitarica SLAVONIJA ŽUPANJA d.d.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) u okviru svojih ovlasti, po službenoj je dužnosti pokrenula upravni postupak radi utvrđivanja nametanja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, protiv otkupljivača žitarica trgovačkog društva SLAVONIJA ŽUPANJA d.d. Županja.

Navedeni upravni postupak rezultat je analize oblika i sadržaja ugovornog odnosa ovog otkupljivača s dobavljačima, ugovora koje je s dobavljačima zaključio te izdanih otkupnih blokova u kojima je Agencija utvrdila postojanje jedne ili više nejasnih i/ili spornih odredbi, što dovoljno ukazuje da postoje indicije za pokretanje postupka Agencije po službenoj dužnosti.

U tim će upravnim postupcima Agencija ispitati sve elemente koji se odnose na sadržaj i realizaciju predmetnog poslovnog odnosa.

Pri tome treba istaknuti kako samo pokretanje upravnog postupka protiv određenog trgovca ili otkupljivača ili prerađivača ne znači nužno utvrđenje povrede ZNTP-a, već je Agencija obvezna u postupku utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka. Na temelju konačno utvrđenog činjeničnog stanja Agencija će u konkretnom predmetu donijeti meritornu odluku.

Ukazuje se kako zbog zaštite poslovnih tajni, Agencija ne može komentirati niti iznositi detalje o postupku koji je u tijeku.

Agencija će Odluku kojom okončava pojedini postupak u cijelosti objaviti na svojim mrežnim stranicama.