Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv prerađivača grožđa ILOČKI PODRUMI d.d.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je u okviru svojih ovlasti po službenoj dužnosti, pokrenula upravni postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, protiv prerađivača grožđa ILOČKI PODRUMI d.d., Ilok.

AZTN će u upravnom postupku ispitati sve elemente koji se odnose na sadržaj i realizaciju poslovnih odnosa prerađivača grožđa ILOČKI PODRUMI d.d. Ilok, s njegovim dobavljačima grožđa.

Pri tome treba istaknuti kako samo pokretanje upravnog postupka protiv određenog trgovca ili otkupljivača ili prerađivača ne znači nužno utvrđenje povrede ZNTP-a, već je AZTN obvezan u postupku utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka.

Na temelju konačno utvrđenog činjeničnog stanja, AZTN će u konkretnom predmetu donijeti meritornu odluku.

Ukazuje se kako zbog zaštite poslovnih tajni, AZTN ne može komentirati niti iznositi detalje o postupku koji je u tijeku.

AZTN će Odluku kojom okončava pojedini postupak u cijelosti objaviti na svojoj mrežnoj stranici.