Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv trgovca PEMO d.o.o.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je u okviru svojih ovlasti, po službenoj dužnosti, pokrenula upravni postupak radi utvrđivanja nametanja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, protiv trgovačkog društava PEMO d.o.o., Dubrovnik.

Navedeni upravni postupak rezultat je analize ugovora tog društava s njegovim dobavljačima, u kojima je AZTN utvrdio postojanje nejasnih, odnosno spornih odredbi, što dovoljno ukazuje da postoje indicije za pokretanje postupka AZTN-a po službenoj dužnosti.

AZTN će u upravnom postupku ispitati sve elemente koji se odnose na sadržaj i realizaciju poslovnih odnosa trgovca PEMO d.o.o. s njegovim dobavljačima.

Pri tome treba istaknuti kako samo pokretanje upravnog postupka protiv određenog trgovca ne znači nužno utvrđenje povrede ZNTP-a, već je AZTN obvezan u postupku utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka.

Na temelju konačno utvrđenog činjeničnog stanja, AZTN će u konkretnom predmetu donijeti meritornu odluku.

Ukazuje se kako zbog zaštite poslovnih tajni, AZTN ne može komentirati niti iznositi detalje o postupku koji je u tijeku.

AZTN će Odluku kojom okončava pojedini postupak u cijelosti objaviti na svojim mrežnim stranicama.