Stagnacija tržišta tiska i nastavak pada prodanih naklada

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja provela je redovito istraživanje tržišta tiska u Republici Hrvatskoj u 2018., s ciljem utvrđivanja tržišnih udjela poduzetnika koji djeluju na tom tržištu. Uzorak u istraživanju predstavljala su ukupno 44 novinska nakladnika i distributera tiska, a analizom su obuhvaćena tržišta naklade tiska (općeinformativni dnevnici i tjednici), tržišta oglašavanja u općeinformativnim dnevnicima i tjednicima te tržišta trgovine tiskom na području Republike Hrvatske.

Tržišni udjeli poduzetnika na mjerodavnim tržištima utvrđeni su temeljem prodanih naklada izraženih u primjercima tiskovina, odnosno prihoda koji su poduzetnici ostvarili na tržištu oglašavanja, trgovinom na veliko tiskom i tržištu trgovine na malo tiskom.

Tržišta tiska (prodana naklada i oglašavanje u tisku) bilježe stagnaciju u 2018., što je nastavak višegodišnjeg trenda pada prodane naklade, ali i financijskih pokazatelja stanja na tržištu.

Tržište prodane naklade općeinformativnih dnevnika

U 2018. prodana naklada svih dnevnika u Republici Hrvatskoj iznosila je 60,4 milijuna primjeraka te je u odnosu na prethodnu godinu smanjena za 9 %. Gotovo svi dnevnici bilježe pad prodane naklade u odnosu na 2017.

Najveću prodanu nakladu u 2018., kao i u prethodne četiri promatrane godine, ostvario je dnevnik „24sata“, s ostvarenim tržišnim udjelom od 30 do 40 %, ali uz nastavak trenda pada prodaje. Slijedi „Jutarnji list“ (Hanza Media Grupa) s tržišnim udjelom od 20 do 30 %, uz pad prodane naklade u odnosu na prethodnu 2017. Treći je dnevnik „Večernji list“, s ostvarenim tržišnim udjelom od 10 do 20 % i nastavkom negativnog trenda.

Značajan iznos prodane naklade u 2018. ostvarili su još nakladnici dnevnika „Slobodna Dalmacija“ (Hanza Media Grupa) s tržišnim udjelom od 10 do 20 % i „Novi list“ (Glas Istre) s tržišnim udjelom od 5 do 10 %. Oba dnevnika regionalnog su karaktera i bilježe pad prodaje u odnosu na 2017.

Promatrano prema vlasničkim grupama, na tržištu dnevnika najveći udjel od 50 do 60 % ima Styria AG („24 sata“ i „Večernji list“), uz blagi pad tržišnog udjela u odnosu na prethodnu 2017. godinu. Hanza Media Grupa („Jutarnji list“ i „Slobodna Dalmacija“) s udjelom od 30 do 40 % bilježi blagi rast tržišnog udjela. Ovdje se napominje kako je 1. travnja 2019. došlo do pripajanja nakladnika Slobodna Dalmacija d.d., nakladniku Hanza Media d.o.o.

Treća grupacija nakladnika Glasa Istre („Novi list“, „Glas Istre“ i „ Zadarski list“) ostvarila je zbirni tržišni udjel od 10 do 20 %. JOJ Media House, a.s. iz Bratislave je u srpnju 2016. stekao kontrolu nad riječkim Novim listom, pulskim Glasom Istre  i zadarskim poduzetnikom RTD, koji su nakladnici navedena tri dnevnika.

Tržište prodane naklade općeinformativnih tjednika

Prodana naklada tjednika bilježi pad od 5 % u odnosu na 2017., a većina regionalnih tjednika u skladu s tim općim trendom bilježi pad prodane naklade, uz iznimku Hrvatskog tjednika, Varaždinskih vijesti, tjednika Nacional, Posavske Hrvatske te Glasa Podravine i Prigorja.

Najprodavaniji tjednik je „7Dnevno“, koji izlazi u nakladi poduzetnika Eurocinik, koji bilježi blagi pad prodaje, drugi je tjednik „Međimurje““, a treći Hrvatski list/Hrvatski tjednik .

Tržište oglašavanja u općeinformativnom tisku – dnevnici i tjednici

Ukupan prihod nakladnika ostvaren od oglašavanja u općeinformativnim dnevnicima u 2018. iznosi 156 milijuna kuna te je u odnosu na 2017. manji za 4,3 milijuna kuna, a većina nakladnika bilježi blagi pad prihoda od oglašavanja.

Najveći tržišni udjel u 2018. od 20 do 30 % ostvario je nakladnik Jutarnjeg lista (Hanza Media), uz blagi pad ostvarenih prihodau odnosu na 2017. Slijedi Slobodna Dalmacija s tržišnim udjelom od 10 do 20 % i Novi list s udjelom od 10 do 20 %. Nakladnik Slobodne Dalmacije (Hanza Media grupa), kao drugi, ostvario je blagi pad ostvarenog prihoda od oglašavanja, dok Novi list kao treći, bilježi blagi rast prihoda. Nakladnik Večernjeg lista (Večernji list), kao četvrti, bilježi tržišni udio od 10 do 20 %, uz pad prihoda u odnosu na 2017. Peti je nakladnik dnevnika 24 sata, s ostvarenim tržišnom udjelom od 10 do 20 % i  blagim rastom prihoda.

Ostala četiri nakladnika (Glas Slavonije, Glas Istre, Zadarski list i La Voce del Popolo) u 2018. ostvarili su pojedinačne tržišne udjele manje od 10 %.

Prihod nakladnika od oglašavanja u općeinformativnim tjednicima u 2018. iznosio je 26,8 milijuna kuna te je u odnosu na 2017. povećan za oko 1,8 milijuna kuna, odnosno 7 %.

Promatrajući pojedinačno nakladnike tjednika, vodeći tržišni udjel od 10 do 20 % ostvario je nakladnik Dubrovački vjesnik d.o.o. u sastavu Hanza Media Grupe, s tjednikom Dubrovački vjesnik, zadržavši vodeću poziciju na tržištu kao i u prethodnoj 2017., kada je njegov tržišni udjel također iznosio od 10 do 20 %. Zbirni udjel Hanza Media Grupe na ovom tržištu u 2018. iznosi od 20 do 30 % (Dubrovački vjesnik i Globus).

Tržište trgovine tiskom na veliko i malo

U odnosu na tržište trgovine na veliko tiskom, jedini distributer tiska nacionalne pokrivenosti u Hrvatskoj u 2018. bio je Tisak.  Što se tiče ostvarenih prihoda od trgovine na malo, prvi je također Tisak, koji je u 967 prodajnih mjesta ostvario blagi pad prihoda u odnosu na 2017. Pri tome treba naglasiti kako je od 1. travnja 2019., Tisak plus d.o.o. preuzeo poslovanje, prava i obveze poduzetnika Tisak d.d. Drugi po ostvarenom prihodu od trgovine na malo je nakladnik Hanza Media s blagim rastom prihoda , dok je treći nakladnik Večernji list, koji bilježi blagi rast prihoda.

Distributer tiska Inovine, četvrti je po ostvarenom prihodu od trgovine na malo tiskom u 2018. Kao specijalizirani trgovac na malo tiskom i duhanskim proizvodima, ima 287 prodajnih mjesta te je po broju maloprodajnih mjesta drugi iza Tiska. U odnosu na prethodnu godinu, Inovine d.d. bilježe blagi pad prihoda od trgovine na malo tiskom. Mreža specijaliziranih prodajnih mjesta poduzetnika Inovina d.d., iako rasprostranjena gotovo po cijelom teritoriju Republike Hrvatske, po broju prodajnih mjesta približno je 3,5 puta manja od Tiska d.d.

Distributer tiska Fibis. također bilježi blago smanjenje prihoda od trgovine na malo tiskom u odnosu na 2017. lako raspolaže mrežama specijaliziranih prodajnih mjesta, one obuhvaćaju znatno manji broj prodajnih mjesta od onih Tiska i Inovina, a rasprostranjenost je regionalnog karaktera.

U 2018. u Republici Hrvatskoj, ostvaren je pad ukupnih prihoda od trgovine na malo tiskom u odnosu na 2017. Pad prihoda bilježe Tisak i Inovine kao poduzetnici s najvećim brojem specijaliziranih maloprodajnih mjesta, dok najveći porast od navedene djelatnosti bilježe nakladnici Hanza Media i 24sata. Nakladnici ostvarivanjem navedenih prihoda u 2018. zadržavaju svoja mjesta ostvarena u 2017., Hanza Media drugu poziciju, a 24 sata petu poziciju.

Tri nakladnika (Hanza Media, Večernji list i 24 sata), od ukupno sedam, koji su ostvarili značajne iznose prodanih naklada u segmentu općeinformativnih dnevnika u 2018., kao najprodavanijeg tiska, direktnom su prodajom tiska (pretplatom), povećali prihode od  trgovine na malo tiskom, iako još uvijek nije riječ o značajnijim udjelu, ukoliko se promatra ukupnost svih segmenta tržišta u distribucijskom lancu opskrbe krajnjih potrošača tiskom.

Detaljniji prikaz ispitivanja i utvrđivanja stanja tržišta tiska u Republici Hrvatskoj u 2018. možete preuzeti na poveznici:

Istraživanje tržišta tiska u 2018.