Zbog neispunjenih uvjeta iz ZZTN-a, AZTN odbacio prijavu koncentracije između poduzetnika Gitone Adriatic i Liburnia Riviera Hoteli (LRH)

AZTN je odbacio prethodnu prijavu namjere provedbe koncentracije između poduzetnika Gitone Adriatic i Liburnia Riviera Hoteli (LRH). Riječ je o koncentraciji poduzetnika koja nastaje stjecanjem većine dionica LRH od strane poduzetnika Gitone Adriatic.

Poduzetnik Gitone Adriatic osnovan je od strane poduzetnika Gitone Kvarner kao društvo posebne namjene za potrebe provedbe predmetne koncentracije. Gitone Kvarner je također društvo posebne namjene osnovano za potrebe predmetne transakcije od strane Gitone Beteiligungsverwaltungs GmbH iz Austrije, a krajnju kontrolu nad svim navedenim poduzetnicima ostvaruje privatna zaklada Holster sa sjedištem u Beču.

Prijava namjere provedbe koncentracije je odbačena budući da prema podacima iz prijave i druge dokumentacije, proizlazi da u konkretnom slučaju stjecatelj, odnosno poduzetnici Gitone Adriatic i Gitone Kvarner, ne ispunjavaju zakonom propisani uvjet ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog prodajom roba i/ili usluga na svjetskom tržištu i na tržištu Hrvatske. Stoga nije postojala obveza podnošenja prijave AZTN-u niti je AZTN ovlašten ocjenjivati dopuštenost takve koncentracije poduzetnika.

Naime, Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (ZZTN), propisuje da je AZTN ovlašten ocjenjivati samo koncentracije između poduzetnika koji su na svjetskom tržištu zajedno ostvarili ukupni prihod od najmanje 1 milijarde kuna te da su istovremeno najmanje dva sudionika koncentracije na tržištu Hrvatske ostvarili ukupni godišnji prihod od najmanje 100 milijuna kuna. Oba uvjeta moraju biti ispunjena kumulativno.

Budući da u konkretnom slučaju navedeni zakonski uvjeti nužni za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti koncentracije nisu bili ispunjeni, AZTN je odbacio prijavu namjere provedbe koncentracije koju je podnio Gitone Adriatic.