Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

„24 sata“ prvi na tržištu prodaje, „Jutarnji list“ na tržištu oglašavanja u dnevnim novinama, a „7Dnevno“ i „Međimurje“ najprodavaniji tjednici

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja provela je redovito istraživanje tržišta tiska u Republici Hrvatskoj u 2017., s ciljem utvrđivanja tržišnih udjela poduzetnika koji djeluju na tom tržištu. Uzorak u istraživanju predstavljala su ukupno 43 novinska nakladnika i distributera tiska. Analizom su obuhvaćena tržišta naklade tiska (općeinformativni dnevnici i tjednici), tržišta oglašavanja u općeinformativnim dnevnicima i tjednicima te tržišta trgovine tiskom na području Republike Hrvatske.

Tržišni udjeli poduzetnika na mjerodavnim tržištima utvrđeni su temeljem prodanih naklada izraženih u primjercima tiskovina, odnosno prihoda koji su poduzetnici ostvarili na tržištu oglašavanja, trgovinom na veliko tiskom i tržištu trgovine na malo tiskom.

Tržište tiska (prodana naklada i oglašavanje u tisku) bilježi stagnaciju u 2017., što je nastavak višegodišnjeg trenda pada prodane naklade, a i financijskih pokazatelja stanja na tržištu.

Tržište prodane naklade dnevnika

U 2017. prodana naklada svih dnevnika u Hrvatskoj iznosila je 66,1 milijuna primjeraka te je u odnosu na prethodnu godinu smanjena za 10 posto.

Najveću prodanu nakladu u 2017., kao i u prethodne četiri godine, ostvario je dnevnik „24sata“, s ostvarenim tržišnim udjelom između 30-40 posto, slijedi ga „Jutarnji list“ s udjelom između 20-30 posto, dok je treći „Večernji list, čiji se tržišni udjel kreće između 10-20 posto. Svi ovi dnevnici bilježe trend pada prodaje u odnosu na prethodnu godinu.

Značajnu prodanu nakladu ostvarili su nakladnici dnevnika „Slobodna Dalmacija“ i „Novi list“, oba dnevnika su regionalnog karaktera, tržišni udjeli im se kreću od 5-10 posto i također imaju trend pada prodaje u odnosu na 2016.

Promatrano prema vlasničkim grupama, na tržištu dnevnika najveći udjel između 50-60 posto ima Styria AG („24 sata“ i „Večernji list“), uz blagi rast tržišnog udjela u odnosu na prethodnu godinu. Hanza Media („Jutarnji list“ i „Slobodna Dalmacija“) ima udjel između 30-40 posto i bilježi blagi pad zajedničkog udjela. Treća grupacija nakladnika Glasa Istre („Novi list“, „Glas Istre“ i „ Zadarski list“) ostvarila je zbirni tržišni udjel u iznosu od 10-20 posto.

Tržište prodane naklade tjednika

U Hrvatskoj je u 2017. prodana naklada tjednika pala za 15 posto u odnosu na 2016. Najprodavaniji tjednik je „7Dnevno“, koji ima izraženi padajući trend prodaje, drugi je tjednik „Međimurje““, a treći Globus. I dok pad prodaje bilježi većina tjednika, „Hrvatski tjednik“, „Nacional“ , „DU List“, „Bjelovarac“ i „Bjelovarski list“ ne bilježe pad prodane naklade.

Tržište oglašavanja u općeinformativnom tisku

Ukupni prihod od oglašavanja u dnevnicima u 2017. iznosio je 160 milijuna kuna te je u odnosu na 2016., manji za 10 posto. Najveći tržišni udjel, između 20-30 posto, ostvario je Jutarnji list, slijedi Slobodna Dalmacija s udjelom od 10-20 posto i Večernji list s udjelom od 10-20 posto. Većina nakladnika općeinformativnih dnevnika bilježi blagi rast prihoda od oglašavanja.

Vodeća dva nakladnika dnevnika po potrošnji oglašivača su povezani nakladnici Hanza Media d.o.o. i Slobodna Dalmacija d.d., čiji je zajednički tržišni udjel iznosio od 40-50 posto. Nakladnik Večernji list d.o.o. ostvario je treći tržišni udjel od 10-20 posto, dok su pojedinačni prihodi dva vodeća nakladnika dnevnika od oglašavanja blago porasli. Novi list se nalazi na četvrtom mjestu po snazi tržišnog udjela (10-20 posto) te je također zabilježio rast prihoda u odnosu na 2016.

Na petom mjestu se nalazi 24 sata koji je ostvario tržišni udjel između 10-20 posto i zabilježio pad prihoda. Ostala četiri nakladnika (Glas Slavonije, Glas Istre, Zadarski list i La Voce del Popolo) u 2017. ostvarili su pojedinačne tržišne udjele manje od 10 posto.

HH indeks u 2017. iznosio je 1.669 bodova (u 2016. iznosio je 1.663 bodova) što ukazuje na umjereno koncentrirano tržište.

Prihod od oglašavanja u općeinformativnim tjednicima u 2017. iznosio je 24,9 milijuna kuna.

Tržište trgovine tiskom na veliko i malo

U odnosu na tržište trgovine na veliko tiskom (distribucija tiska), jedini distributer tiska nacionalne pokrivenosti u Hrvatskoj u 2017. bio je Tisak d.d., koji je zabilježio pad prihoda u odnosu na 2016. U 2017. ukupno ostvareni prihod od trgovine na malo tiskom iznosio je 351,5 milijuna kuna, što je u odnosu na prethodnu godinu pad od 3 posto.

Najveće povećanje prihoda od trgovine na malo tiskom bilježi Hanza Media d.o.o. i tako zauzima drugo mjesto po ostvarenom prihodu u 2017. nakon distributera Tiska d.d., a ispred Inovina d.d

Većina novinskih nakladnika bilježi trend rasta maloprodajnih aktivnosti. Riječ je o jačanju aktivnosti direktne prodaje krajnjim potrošačima i to putem pretplate, čime se nastoji ojačati neovisnost od distributera tiska u prodaji tiskovina i zadržati veći dio prihoda.