Arhiva objava

16. ožujka 2022

Odobrena koncentracija HPB-a i Sberbank Hrvatska

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je na prvoj razini namjeru provedbe koncentracije koja nastaje stjecanjem izravne kontrole na trajnoj osnovi Hrvatske poštanske banke i Sberbank Hrvatska.

11. ožujka 2022

Odbačena inicijativa za pokretanje postupka protiv mirovinskih društava

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) odbacila je inicijativu za pokretanje postupka protiv mirovinskih društava Allianz ZB d.o.o., Raiffeisen d.d., ERSTE d.o.o. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. jer nije utvrdila dostatne indicije za pokretanje postupka …

03. ožujka 2022

AZTN pokrenuo postupak protiv Hrvatske pošte d.d.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je 3. veljače 2022. zaključkom o pokretanju postupka po službenoj dužnosti pokrenula postupak protiv poduzetnika HP-Hrvatska pošta d.d. sa sjedištem u Zagrebu, (dalje u tekstu: HP) radi utvrđivanja predstavlja …