Arhiva objava

13. srpnja 2021

Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio KOKU d.d. Varaždin, sa 100.000,00 kuna zbog zakašnjenja u plaćanju njezinim dobavljačima – proizvođačima brojlera (pilića)

AZTN je protiv KOKE d.d. po službenoj dužnosti pokrenuo upravni (ispitni) postupak u smislu ZNTP-a, radi utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u vezi sa sadržajem i načinom provedbe poslovnih odnosa KOKE d.d. s njezinim proizvođačima brojlera (pilića).

25. svibnja 2021

Vrhovni sud Republike Hrvatske preinačio je pravomoćnu presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i odbio kao neosnovanu tužbu tužitelja Hrvatsko društvo ortodonata u upravnom sporu protiv rješenja AZTN-a

Vrhovni sud Republike Hrvatske je presudom broj U-zpz-16/2015-4 od 2. ožujka 2021., u upravnom sporu tužitelja Hrvatsko društvo ortodonata protiv rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: UP/I 034-03/13-01/034, URBROJ: 580-04/88-2014-038 od 12. lipnja 2014., temeljem zahtjeva za …