Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN istražio tržište vezano uz pružanje usluga Međunarodne zračne luke Zagreb d.d.

AZTN je temeljem natpisa u medijima o tome da je sklapanjem ugovora između Međunarodne zračne luke Zagreb (dalje u tekstu: MZLZ) i poduzetnika Ryanair (dalje u tekstu: Ryanair) narušeno tržišno natjecanje, proveo prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu te zatražio očitovanje i dokumentaciju od poduzetnika: Croatia Airlines d.d. (dalje u tekstu: CA), MZLZ-a i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (dalje u tekstu: HACZ).

Iz zaprimljenih očitovanja proizlazi da je Ryanair aplicirao na program poticaja koji je sastavni dio Cjenika MZLZ-a. Naime, programom poticaja se uspostavljaju pravila i uvjeti za poticaj porasta prometa primjenom poticaja na određene regulirane naknade, ako neki od zračnih prijevoznika udovoljava uvjetima iz nekog od osam javno dostupnih modela koji se nalaze unutar programa poticaja, a koji su sastavni dio cjenika MZLZ-a.

Jedan od modela iz programa poticaja je Model poticaja rasta prometa koji je stupio na snagu u prosincu 2020. godine, nakon prethodne konzultacije s Vijećem korisnika Zračne luke Franjo Tuđman i nakon dobivanja odobrenja od strane HACZ-a.

Rečeni Model poticaja rasta prometa, koji za cilj ima smanjenje negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-a 19 na zračni promet, bio je javno objavljen na službenim internetskim stranicama MZLZ-a i dostupan svim zainteresiranim prijevoznicima od prosinca 2020. do 30. lipnja 2021. godine, a odnosio se na davanje poticaja prijevoznicima koji prometuju na novim rutama koje do tada nisu postojale u Zračnoj luci Franjo Tuđman.

Za predmetni program poticaja bio je zainteresiran jedino Ryanair s kojim je i potpisan ugovor o poticajima.

MZLZ ne daje poticaje zračnim prijevoznicima odmah po potpisu Ugovora o poticajima već za vrijeme trajanja poticajnog razdoblja tj. razdoblja praćenja ispunjavanja uvjeta iz Ugovora o poticajima, zračni prijevoznici plaćaju punu naknadu za usluge temeljem cijena iskazanih u Cjeniku, a tek nakon završetka razdoblja praćenja ispunjavanja uvjeta iz Ugovora o poticajima MZLZ provjerava je li zračni prijevoznik ispunio uvjete propisane odgovarajućim modelom iz Programa poticaja te ako su isti ispunjeni, iznos poticaja se obračunava izdavanjem odobrenja.

Analiza prikupljenih podataka i dokumentacije ne ukazuje na to da postoje indicije da MZLZ zlouporabljuje vladajući položaj u smislu članka 13. stavka 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine”, br. 79/09, 80/13 i 41/21) na mjerodavnom tržištu pružanja usluga pristupa infrastrukturi zračne luke uz plaćanje naknade primjenom Modela poticaja rasta prometa. Naime, postupak donošenja Cjenika i Modela poticaja rasta prometa podliježe strogo propisanoj proceduri koja obuhvaća dobivanje odobrenja i suglasnosti od strane više pravnih subjekata, između ostalog i korisnika Zračne luke Franjo Tuđman, koja podliježe nadzoru HACZ-a.

Determinirani sustav popusta u tom modelu, kao i u ostalim modelima programa poticaja, ima standardizirani prag koji se primjenjuje jednako prema svim zainteresiranim zračnim prijevoznicima te takav sustav popusta u praksi ne rezultira nejednakim položajem zračnih prijevoznika, budući da shema popusta nije fleksibilna te ne postoji individualno određivanje popusta u odnosu na pojedinog zračnog prijevoznika.