Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN ocijenio dopuštenima koncentraciju Petrol d.d. i Crodux Derivati dva d.o.o. te koncentraciju ISKRA d.o.o. i ELKA d.o.o.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je 29. lipnja 2021. ocijenila dopuštenom namjeru provedbe koncentracije koja nastaje stjecanjem kontrole poduzetnika Petrol d.d., sa sjedištem u Ljubljani, R. Slovenija (dalje u tekstu: Petrol) nad poduzetnikom Crodux Derivati Dva d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: Crodux Derivati Dva).

Provedbom navedene koncentracije, Petrol preuzima poslovanje Crodux Derivata Dva koje se odnosi na trgovinu na veliko naftnim derivatima (benzinskim i dizelskim motornim gorivom i ekstralakim loživim uljem) te trgovinu na malo naftnim derivatima (motornim gorivima-benzinskim i dizelskim gorivom te UNP-om).

U određenom razdoblju nakon provedbe koncentracije, Petrol namjerava zadržati brand Crodux, radi njegove prepoznatljivosti kod krajnjih kupaca.

U konkretnom slučaju, iz ekonomske i pravne analize proizlazi kako je riječ prvenstveno o širenju maloprodajne mreže Petrola na teritoriju Republike Hrvatske (dalje u tekstu: RH) stjecanjem prodajnih mjesta Crodux Derivati Dva, nakon čega bi Petrol na teritoriju RH imao tržišni udjel od 20-30% prema broju benzinskih postaja, dok bi INA d.d., kao najznačajniji poduzetnik na tržištu i dalje ostvarivao tržišni udjel od 40-50%.

U odnosu na relevantne podatke o veličini i strukturi mjerodavnih tržišta te iz analize koja razrađuje učinke navedene koncentracije, kako horizontalne tako i vertikalne učinke, proizlazi kako je tržište trgovine na veliko naftnim derivatima u RH otvoreno i lako dostupno za konkurente iz inozemstva, odnosno kako ne postoje značajne prepreke za ulazak novih i rast postojećih sudionika na tržištu. Postoje raspoloživi značajni skladišni kapaciteti u RH i u regiji, koji su dobro distribuirani i omogućavaju opskrbu svih dijelova RH, ali isto tako i opskrbu iz više različitih dobavnih pravaca. Analiza izvora i količina nabave naftnih derivata u posljednje tri godine pokazala je kako su količina, ali i izvori uvoza naftnih derivata značajno varirali, ukazujući kako uvoz brzo reagira na promjene u potražnji i uvjetima ponude.

U analizi učinaka navedene koncentracije na tržište trgovine na malo naftnih derivata primijenjene su, osim visine tržišnih udjela i metode UPP (eng. upward pricing pressure), analize tržišnog natjecanja na razini pojedinačnih benzinskih postaja („lokalni učinak”), koje su pokazale vrlo nisku razinu mogućeg utjecaja na povećanje cijena te kako će nakon provedbe predmetne koncentracije na svim lokalnim područjima ostati dovoljan broj benzinskih postaja konkurenata, a što bi isključivalo mogućnost da nakon provedbe koncentracije Petrol odredi više cijene ili nepovoljnije uvjete poslovanja.

Postojeća mogućnost lakog i brzog ulaska konkurenata iz inozemstva u slučaju promjene cijena na tržištu RH predstavlja element koji može brzo i lako destabilizirati bilo kakvu koordinaciju postojećih sudionika na tržištu.

Petrol neće imati mogućnost isključiti kupca s tržišta trgovine na veliko budući da kupac može lako nabaviti potrebne količine od drugih sudionika na tržištu, a takav kupac može i sam relativno lako ući na tržište trgovine na veliko. Koordinacija na maloprodajnom tržištu je manje vjerojatna zbog asimetrije tržišnih udjela, a i strukture troškova vodećih poduzetnika. Samo tržište nije sklono koordinaciji zbog svojih karakteristika, u smislu otvorenosti na veleprodajnoj razini te tjednih usklađenja cijena na maloprodajnoj razini, koje trgovcima onemogućava ili značajno otežava bilo kakav dogovor oko uvjeta koordinacije.

Nakon provedbe koncentracije, INA će i dalje zadržati poziciju vodećeg takmaca te značajnog izvora nabave naftnih derivata.

Također 29. lipnja 2021., AZTN je, temeljem skraćenog obrasca prijave namjere provedbe koncentracije, ocijenio dopuštenom namjeru provedbe koncentracije koja nastaje stjecanjem kontrole poduzetnika ISKRA d.o.o., sa sjedištem u Ljubljani, Republika Slovenija (dalje u tekstu: ISKRA) nad poduzetnikom ELKA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: ELKA).

Navedena koncentracija će imati učinak na mjerodavnim tržištima proizvodnje i prodaje industrijskih kabela na teritoriju Europske unije (dalje u tekstu: EU), na kojima je prisutna ELKA, a riječ je o energetskim, telekomunikacijskim, brodskim i željezničkim kabelima.

Tržišta na kojima je ISKRA primarno prisutna su tržište automatizacije cestovnog i željezničkog prometa, tržište sistemskih rješenja u telekomunikacijskim sustavima i energetike na svjetskoj razini.

Namjerom provedbe navedene koncentracije očekuje se ostvarivanje značajnih poslovnih sinergija navedenih poduzetnika, osobito s obzirom na ranije stjecanje kontrole ISKRE nad brodogradilištem u Šibeniku. Osim toga, očekuje se kako će transakcija pozitivno utjecati i na kupce industrijskih kabela na unutarnjem tržištu EU gdje je prisutna ELKA, budući da ISKRA u okviru svog poslovanja aktivno ulaže u razvoj novih tehnoloških rješenja s posebnim naglaskom na ulaganja u istraživačke i razvojne aktivnosti. Također, sinergija proizvodnih tehnologija i specifičnih know-how znanja sudionika koncentracije dovest će do bolje dostupnosti proizvoda sudionika koncentracije i razvoja njihove kvalitete.

Na javni poziv za dostavu mišljenja i primjedbi vezano uz obje navedene koncentracije, AZTN nije zaprimio primjedbe i mišljenja trećih – zainteresiranih osoba.

Stoga su obje koncentracije ocijenjene dopuštenima, na tzv. prvoj razini, u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja temeljem podataka i dokumentacije dostavljenih uz prijave koncentracija i temeljem analiza kojima AZTN raspolaže.