Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN ocijenio dopuštenom koncentraciju u kojoj Perutnina Ptuj stječe kontrolu nad poduzetnikom Toni

AZTN je ocijenio dopuštenom koncentraciju u kojoj će slovenska Perutnina Ptuj steći kontrolu nad poduzetnikom Toni, sa sjedištem u Donjem Kraljevcu, a koja se bavi otkupom, sušenjem i skladištenjem žitarica.

U ovom predmetu nije riječ o zabranjenoj koncentraciji, a budući da nema negativan učinak na tržišno natjecanje, AZTN neće donijeti zaključak o pokretanju postupka ocjene koncentracije. Riječ je o vertikalnoj koncentraciji kojom Perutnina Ptuj namjerava steći svog dobavljača, poduzetnika Toni.

Ta će koncentracija prvenstveno imati učinke na tržištu otkupa žitarica (pšenica, kukuruz) na području sjeverne Hrvatske (Međimurska, Varaždinska i Koprivničko-križevačka županija), na tržištu trgovine na veliko žitaricama (pšenicom, kukuruzom) na teritoriju RH, na tržištu proizvodnje i prodaje svježeg i prerađenog mesa peradi na teritoriju RH, tržištu trgovine na malo gnojivom i poljoprivrednim zaštitnim sredstvima u specijaliziranim prodavaonicama (tzv. poljoprivrednim ljekarnama) na području sjeverne Hrvatske (Međimurska, Varaždinska i Koprivničko-križevačka županija).

Predmetna koncentracija neće imati negativne učinke na tržišno natjecanje, budući da tržišna snaga poduzetnika Toni na tržištima otkupa te veleprodaje kukuruza i pšenice nije značajna te nije izgledno da bi mogao negativno utjecati na ukupnu dostupnost žitarica za konkurente koji djeluju na povezanom tržištu proizvodnje i prodaje mesa i prerađevina mesa peradi.

Stoga ne proizlazi da je riječ o koncentraciji koja bi mogla imati negativna učinak na tržišno natjecanje, budući da se tom koncentracijom ne stvara novi niti jača postojeći vladajući položaj sudionika koncentracije.

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici