Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN odobrio koncentraciju BIG BANG/Sancta Domenica

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN)  je 30. kolovoza 2022. godine odobrila na prvoj razini namjeru provedbe koncentracije koja nastaje stjecanjem izravne kontrole poduzetnika BIG BANG, odnosno Advenutra Investments grupe nad poduzetnikom Sancta Domenica.

Prema zaprimljenim podacima i dokumentaciji iz prijave koncentracije utvrđeno je kako će provedba koncentracije imati učinak na mjerodavnim tržištima trgovine na malo potrošačkom elektronikom na području Republike Hrvatske te tržištu trgovine na veliko potrošačkom elektronikom na području EGP-a.

Stjecatelj, poduzetnik BIG BANG, nije prisutan na tržištu trgovine na malo potrošačkom elektronikom u Republici Hrvatskoj, već je prisutan samo na tržištu na teritoriju Republike Slovenije, stoga provedbom predmetne koncentracije u strukturi tog tržišta, ne dolazi do promjene.

AZTN je temeljem potpune prijave koncentracije, utvrđene strukture mjerodavnog tržišta, post-koncentracijskog tržišnog udjela sudionika koncentracije, očekivanih učinaka koncentracije u smislu koristi za potrošača i drugih raspoloživih podataka i saznanja, ocijenio da nije riječ o koncentraciji koja bi mogla imati negativan učinak na tržišno natjecanje. Naime, prema provedenoj analizi može se zaključiti da je tržište fragmentirano sa značajnim domaćim distributerima kao i uvozom, da će nakon provedbe koncentracije konkurenti vršiti značajan pritisak i na tržište trgovine na malo i tržište trgovine na veliko, te kao rezultat navedenog, predmetna koncentracije neće imati značajnog utjecaja na krajnje kupce.

AZTN je po zaprimanju potpune prijave koncentracije na službenim mrežnim stranicama objavio Javni poziv svim zainteresiranim osobama za dostavljanje primjedaba i mišljenja o koncentraciji, na koji nije zaprimio niti jednu primjedbu i/ili mišljenje.

Slijedom svega navedenog, ne proizlazi da je riječ o koncentraciji koja bi mogla imati negativan učinak na tržišno natjecanje te se ista smatra dopuštenom na 1. razini.