Komunikacija

AZTN primjenjuje i poštuje transparentnost, neovisnost, nepristranost i profesionalnost u svojoj komunikaciji prema strankama i javnosti. Sukladno usvojenoj i javno dostupnoj Komunikacijskoj strategiji, AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN odobrio koncentraciju CME Media i RTL Hrvatska

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je 27. svibnja 2022. godine odobrila na prvoj razini namjeru provedbe koncentracije koja nastaje stjecanjem izravne kontrole na trajnoj osnovi poduzetnika CME Media nad poduzetnikom RTL Hrvatska.

AZTN je ocijenio da konkretna koncentracija nema značajan učinak na tržišno natjecanje, budući da se njome ne stvara novi niti jača postojeći vladajući položaj sudionika koncentracije na tržištu. Tijekom ocjenjivanja koncentracije, AZTN je posebnu pozornost obratio na tržište televizijskog oglašavanja.

U predmetnom slučaju riječ je o prijavi namjere provedbe koncentracije koja nastaje stjecanjem izravne kontrole na trajnoj osnovi poduzetnika CME nad RTL-om. Riječ je o horizontalnoj koncentraciji koja se odnosi na područje medija. CME nije prisutan na mjerodavnim tržištima u RH, a ovom koncentracijom će preuzeti poziciju RTL-a te neće doći do promjene u strukturi tržišta.

Budući da se predmetna koncentracija odnosi na područje medija na koju se primjenjuju i propisi o elektroničkim medijima, AZTN je donio ovu odluku nakon što je Agencija za elektroničke medije 28. travnja 2022. godine donijela mišljenje kako provedbom ove koncentracije ne dolazi do kršenja odredbi u smislu odredbi Zakona o elektroničkim medijima.

Prema zaprimljenim podacima i dokumentaciji iz prijave koncentracije utvrđeno je kako će provedba koncentracije imati učinak na mjerodavnim tržištima pružanja usluga televizijskih kanala na veliko, pružanja usluga televizijskih kanala na malo, stjecanja (iskorištavanja) audiovizualnoga televizijskog sadržaja, televizijskog oglašavanja, oglašavanja na internetu (elektroničke publikacije) i tržištu naklade elektroničkih publikacija (internetski portali), sve na teritoriju RH.