AZTN odobrio koncentraciju Končar-ulaganja i Construction Line Limited nad poduzetnikom Dalekovod

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) ocijenila je dopuštenom namjeru provedbe koncentracije koja će nastati stjecanjem neizravne zajedničke kontrole na trajnoj osnovi poduzetnika Končar-Ulaganja d.o.o. i poduzetnika Construction Line Limited, putem novoosnovanog poduzetnika Napredna energetska rješenja d.o.o. nad poduzetnikom Dalekovod d.d.

Predmetna koncentracija prvenstveno se odnosi na mjerodavna tržišta pružanja usluga projektiranja, izgradnje i održavanja transformatorskih stanica i tržišta proizvodnje i prodaje transformatora.

Provedba predmetne koncentracije rezultirat će djelomično preklapanjem djelatnosti sudionika koncentracije u horizontalnom smislu na mjerodavnom tržištu pružanja usluga projektiranja, izgradnje i održavanja transformatorskih stanica na teritoriju Republike Hrvatske.

Navedeno tržište određuju kupci, a to su u pravilu poduzetnici u državnom vlasništvu, koji vrše nabavu sukladno pravilima javne nabave te navedeni, osim sudionika koncentracije, imaju širok izbor alternativnih izvora dobavljača, kako domaćih tako i stranih, što ukazuje da je tržište otvoreno te da predmetna koncentracija neće imati značajan utjecaj na njihovo poslovanje i tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu, što je potvrđeno i od samih kupaca u postupku ocjene koncentracije.

Također, AZTN je putem javnog poziva pozvao sve poduzetnike i ostale koji djeluju na utvrđenim mjerodavnim i drugim tržištima na teritoriju Republike Hrvatske, na dostavu svojih primjedbi, stavova i mišljenja o mogućim konkretnim značajnim učincima ove koncentracije na njihovo poslovanje i na tržišno natjecanje na navedenim tržištima te nije zaprimio niti jednu primjedbu, stav ili mišljenje u vezi s koncentracijom.