AZTN odobrio koncentraciju Studenac/Pemo

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je na prvoj razini namjeru provedbe koncentracije koja nastaje stjecanjem izravne kontrole na trajnoj osnovi poduzetnika Studenac nad poduzetnikom Pemo. Riječ je o horizontalnoj koncentraciji na mjerodavnom tržištu trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo, na području Dubrovačko-neretvanske županije i podredno na području Grada Dubrovnika na kojima postoji preklapanje navedenih poduzetnika pri čemu će poduzetnik Studenac preuzeti tržišne pozicije poduzetnika Pemo.

Na tržištu Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika, Studenac bi provedbom predmetne koncentracije postao vodeći tržišni takmac na navedenom području s tržišnim pritiskom ostalih poduzetnika, velikih trgovačkih lanaca (Lidl, Konzum, Tommy), koji su snažno prisutni na nacionalnoj razini i koji spadaju među vodećih 5 poduzetnika.

Studenac bi se nakon provedbe predmetne koncentracije nastavio natjecati sa navedenim poduzetnicima, kao i s brojnim malim prodavaonicama prisutnima na cijelom promatranom području. Analizom je utvrđeno da je s obzirom na strukturu mjerodavnog tržišta, broj poduzetnika, razne formate prodavaonica, malo vjerojatno da može doći do učinaka protivno propisima o tržišnom natjecanju. Krajnji kupci će i dalje imati veliki izbor za kupnju, a poduzetnici će i dalje imati interesa za sudjelovanjem na predmetnom mjerodavnom tržištu, bilo da je riječ o širenju postojećih ili ulasku novih takmaca.

Slijedom navedenog, ne proizlazi da je riječ o koncentraciji koja bi mogla imati negativan učinak na tržišno natjecanje.