Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN odobrio koncentraciju Valinge Croatia i Spin Valis u prvoj fazi

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) ocijenila je dopuštenom namjeru provedbe koncentracije koja će nastati stjecanjem izravne kontrole na trajnoj osnovi poduzetnika Valinge Croatia d.o.o. nad poduzetnikom Spin Valis d.o.o. i njegovim povezanim društvima.

Oba sudionika aktivna su u drvnoj industriji, gdje je Valinge Croatia, odnosno Pervanovo grupa primarno prisutna kao proizvođač podova, odnosno podnih obloga, dok je osnovna djelatnost Spin Valisa proizvodnja i prodaja drvnog namještaja.

Na horizontalnoj razini oba sudionika prisutna su u proizvodnji i prodaji određenih grupa proizvoda, stoga su mjerodavna tržišta u predmetnom slučaju utvrđena u proizvodnom smislu kao tržište proizvodnje i prodaje namještaja, piljene (drvne) građe, drvnih elemenata / komponenti, drvenih panela, drvnih ostataka, briketa, tržište kupnje drvenih trupaca (tehničkog drva) te prostornog (ogrjevnog) drva. U zemljopisnom smislu mjerodavna tržišta utvrđena su za sva proizvodna tržišta teritorij Republike Hrvatske te područje EU, osim za tržišta kupnje drvenih trupaca (tehničkog drva) te prostornog (ogrjevnog) drva gdje je mjerodavan isključivo teritorij Republike Hrvatske.

Osim toga, isključivo je stjecatelj prisutan na tržištu proizvodnje i prodaje podnih obloga na teritoriju Republike Hrvatske te području EU, dok je isključivo ciljni poduzetnik prisutan na tržištu proizvodnje i prodaje električne i toplinske energije na teritoriju Republike Hrvatske putem svojeg povezanog poduzetnika Spin Valis International.

Prije provedbe predmetne koncentracije sudionici nisu u nikakvom vertikalnom odnosu, a što će izvjesno postati nakon njezine provedbe.

Svrha predmetne transakcije je internacionalizirati poslovanje Spin Valisa te napraviti pravilan i dosljedan prijenos know-how-a. U tom smislu, riječ je o prokompetitivnoj transakciji budući da doprinosi širenju tehnologije.

Također, AZTN je putem javnog poziva pozvao sve poduzetnike i ostale koji djeluju na utvrđenim mjerodavnim i drugim tržištima na teritoriju Republike Hrvatske, na dostavu svojih primjedaba, stavova i mišljenja o mogućim konkretnim značajnim učincima ove koncentracije na njihovo poslovanje, kao i na moguće značajne učinke te koncentracije na tržišno natjecanje na navedenim tržištima te nije zaprimio niti jednu primjedbu, stav ili mišljenje u svezi koncentracije.