Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN pokreće sektorsko istraživanje odnosa i uvjeta u vertikalnom lancu opskrbe mješovitom robom u Republici Hrvatskoj

AZTN će istražiti odnose i uvjete poslovanja u vertikalnom lancu opskrbe mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u Republici Hrvatskoj s naglaskom na odnose između primarnih proizvođača, distributera i trgovaca. AZTN predmetno istraživanje planira provoditi tijekom 2024. godine te po okončanju istog objaviti rezultate istraživanja na mrežnim stranicama AZTN-a.

Cilj istraživanja je, među ostalim, utvrditi činjenice i okolnosti koje se odnose na:

  • ugovorne odnose u vertikalnom lancu primarnih proizvođača, distributera i trgovaca mješovitom robom i to u dijelu financijskih i komercijalnih uvjeta poslovanja,
  • opće uvjete poslovanja, odnosno opće uvjete nabave i/ili prodaje trgovaca i dobavljača,
  • odrednice utvrđivanja cijena roba i marži od strane primarnih proizvođača, distributera i trgovaca,
  • tržišnu snagu pojedinih dobavljača prehrambenih i neprehrambenih proizvoda,
  • druge odrednice u odnosima u vertikalnom lancu primarnih proizvođača, dobavljača i trgovaca radi boljeg razumijevanja stanja na tržištu.

Kroz provedbu istraživanja, AZTN će utvrđivati postoji li negdje u tom vertikalnom lancu „nesavršenost“ tržišta koja bi mogla ukazivati na protutržišno postupanje u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja i značajne tržišne snage poduzetnika.

U kontekstu predmetnog istraživanja, potrebno je istaknuti ovlasti AZTN-a, posebice činjenicu kako AZTN nije regulator cijena. Visoka cijena roba ili visoka marža ne predstavlja povredu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja samo po sebi. Međutim, utvrdi li znakove mogućeg protutržišnog ponašanja ili zlouporabe značajne tržišne snage, AZTN može pokrenuti upravni postupak.

Predmetno istraživanje treba razlikovati od redovitih istraživanja tržišta trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u RH koje AZTN provodi na godišnjoj razini te koje se nastavlja zasebno provoditi. Također, predmetno istraživanje treba razlikovati od predmeta koje AZTN provodi prema propisima o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

AZTN poziva na dostavu podataka i obavijesti sve poduzetnike koji djeluju u vertikalnom lancu opskrbe mješovitom robom, strukovne udruge, udruge poslodavaca, udruge za zaštitu potrošača te druge pravne ili fizičke osobe koje imaju određena saznanja koja su bitna za ispitivanje tržišta i utvrđivanje stanja na tržištu, a koja smatraju korisnim dati AZTN-u radi boljeg razumijevanja stanja na tržištu.

Podaci i obavijesti mogu se dostaviti AZTN-u putem elektroničke pošte na adresu Pisarnice AZTN-a: pisarnica@aztn.gov.hr s pozivom na poslovni broj KLASE: 034-01/24-03/001.