Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN pokrenuo postupak protiv društva EUROPAPIER ADRIA d.o.o.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je 20. srpnja 2023. zaključkom o pokretanju postupka po službenoj dužnosti pokrenula  postupak protiv poduzetnika Europapier Adria d.o.o., sa sjedištem u Sesvetama (dalje u tekstu: Europapier Adria), radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma i/ili zlouporabom vladajućeg položaja u smislu članka 8. i članka 13. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: ZZTN).

Donošenju zaključka o pokretanju postupka prethodilo je prethodno ispitivanje stanja na tržištu prodaje papira za ispis i kopiranje (fotokopirnog papira) koje je AZTN proveo povodom inicijative trojice poduzetnika: Birodom d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu-Lučko, Zvibor d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu i Tip – Zagreb d.o.o. sa sjedištem u Svetoj Nedelji.

Podnositelji inicijative navode kako je poduzetnik Europapier Adria, koji je do unatrag godine dana kao distributer prodavao fotokopirni papir samo gospodarskim subjektima koji su ga dalje prodavali krajnjim potrošačima, počeo samostalno prodavati fotokopirni papir krajnjim potrošačima te je podnositeljima inicijative odbio dati ponudu za nabavu fotokopirnog papira radi daljnje distribucije, dok istovremeno njihove izravne konkurente i dalje opskrbljuje fotokopirnim papirom. Također, navode da im Europapier Adria fotokopirni papir nudi po cijenama koje su neprihvatljivo visoke, a s druge strane  im nabavu fotokopirnog papira uvjetuje njegovom nabavom u određenim količinama i od točno određenog poduzetnika.

Slijedom provedenog prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, AZTN je utvrdio postojanje snažnih indicija da se Europapier Adria nalazi u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu distribucije fotokopirnog papira na teritoriju Republike Hrvatske, u smislu odredbi članka 12. ZZTN-a te da je prilikom odlučivanja o opskrbi određenog poduzetnika predmetnim proizvodom primijenio nejasne, netransparentne i nejednake kriterije.

Stoga će AZTN u konkretnom postupku ocijeniti je li Europapier Adria, kao ekskluzivni uvoznik i distributer papira marke IQ na teritoriju Republike Hrvatske, podnositeljima inicijative i/ili drugim zainteresiranim poduzetnicima, odbio opskrbu predmetnim proizvodom i dostavu tehničke dokumentacije proizvoda koja je nužna za sudjelovanje na javnom nadmetanju, kao i nametnuo obvezu isključive kupnje predmetnih proizvoda od određenog poduzetnika koji je član njegove distribucijske mreže te nabave cjelokupne količine papira koja se traži na natječajima, od njega ili od nekog drugog poduzetnika na kojega ga uputi navedeni dobavljač, što bi sve moglo predstavljati povredu članaka 8. i 13. ZZTN-a.

Samo pokretanje postupka ne prejudicira odluku AZTN-a u ovom predmetu, budući da će se odluka temeljiti na konačno utvrđenom činjeničnom stanju u postupku.