Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN pokrenuo postupak protiv Hrvatske komore arhitekata

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je po službenoj dužnosti pokrenula postupak protiv Hrvatske komore arhitekata, sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: Komora), radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma u smislu članka 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: ZZTN).

Donošenju zaključka o pokretanju postupka prethodilo je prethodno ispitivanje stanja na tržištu pružanja usluga od strane ovlaštenih arhitekata koje je AZTN proveo povodom inicijative Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,  sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: PMF).

Podnositelj inicijative navodi da je Komora odbila dodijeliti registarski broj za provedbu natječaja za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje modernog istraživačkog centra za pripravu, sintezu, karakterizaciju i istraživanje novih materijala na PMF-u, uz obrazloženje kako visina procijenjene vrijednosti nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije nije u skladu s aktima Komore, konkretno, Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza od 14. srpnja 2014., objavljenog na mrežnim stranicama Komore:  https://www.arhitekti-hka.hr/hr/komora/akti-komore/pravilnici/pravilnik-o-natjecajima (dalje u tekstu: Pravilnik o natječajima) te Pravilnikom o standardu usluga arhitekata od 13. prosinca 2013., objavljenog na mrežnim stranicama Komore: https://www.arhitekti-hka.hr/hr/komora/akti-komore/pravilnici/pravilnik-o-standardu-usluga-arhitekata/ (dalje u tekstu: Pravilnik o standardu usluga).

Slijedom provedenog prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, AZTN je utvrdio da Komora nema ovlast određivanja cijena usluga ovlaštenih arhitekata po posebnim propisima koji uređuju to područje. Uz navedeno, postoje indicije da je Komora odredila minimalne cijene pružanja usluga ovlaštenih arhitekata utječući na slobodu svojih članova da određuju cijenu svojih usluga, kao i izravnu štetu za krajnje korisnike njihovih usluga, što bi moglo predstavljati zabranjeni sporazum u smislu članka 8. ZZTN-a.

Stoga će AZTN u konkretnom postupku ocijeniti jesu li odredbe članka 3. točaka 3. i 4. Pravilnika o standardu usluga i ostalih njegovih odredbi koje propisuju primjenu norme sata i Pravilnika o natječajima koje upućuju na primjenu norme sata, oba donesena od strane Skupštine Komore, sukladne odredbama ZZTN-a, odnosno predstavlja li primjena odredbi navedenih Pravilnika u razdoblju od 1. travnja 2019. pa nadalje, zabranjeni sporazum u smislu članka 8. ZZTN-a.

Samo pokretanje postupka ne prejudicira odluku AZTN-a u ovom predmetu, budući da će se odluka temeljiti na konačno utvrđenom činjeničnom stanju u postupku.