Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN pokrenuo postupak protiv Hrvatske pošte d.d.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je 3. veljače 2022. zaključkom o pokretanju postupka po službenoj dužnosti pokrenula postupak protiv poduzetnika HP-Hrvatska pošta d.d. sa sjedištem u Zagrebu, (dalje u tekstu: HP) radi utvrđivanja predstavlja li uvođenje naknade za kontrolni pregled pošiljaka odnosno troškova zastupanja pri izradi carinskih deklaracija za pošiljke realizirane unutar IOSS sustava od strane tog poduzetnika, narušavanje tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja, u smislu članka 13. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: ZZTN) i članka 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (dalje u tekstu: UFEU), na mjerodavnom tržištu uvoznih pošiljaka iz trećih zemalja koje se u Republiku Hrvatsku isporučuju na temelju prodaje na daljinu (e-trgovine).

Povod za pokretanje predmetnog postupka AZTN-a po službenoj dužnosti bila je inicijativa podnositelja. U konkretnom slučaju postupak je pokrenut i na temelju članka 102. UFEU-a, budući da u pravilu postoji utjecaj na trgovinu između država članica, ako je riječ o poduzetniku koji ima vladajući položaj koji pokriva cijelu državu članicu.

Samo pokretanje postupka ne prejudicira odluku AZTN-a u ovom predmetu, budući da će se ista donijeti tek nakon što se utvrde sve relevantne činjenice i okolnosti koje treba utvrditi u samom postupku.