AZTN pokrenuo postupak protiv Hrvatskih šuma

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je 7. listopada 2021. godine po službenoj dužnosti pokrenula postupak protiv poduzetnika Hrvatske šume d.o.o., (dalje u tekstu: Hrvatske šume) sa sjedištem u Zagrebu, radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu distribucije drvnih sortimenata, u smislu članka 13. Zakona o zaštititi tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.; dalje u tekstu: ZZTN).

Hrvatske šume se nalaze u posebnom položaju kao javni šumoposjednik šuma u vlasništvu Republike Hrvatske te ujedno predstavljaju primarni izvor nabave drvnih sortimenata koji su neophodni poduzetnicima koji proizvode finalne proizvode od drva, pri čemu Hrvatske šume drvne sortimente primarno prodaju putem javnog poziva. Bilo kakvo netransparentno provođenje javnog poziva, a koje bi diskriminiralo neke od poduzetnika na način da ih se neopravdano isključi s javnog poziva ili da im se dodijele manje kvote od pripadajućih, može dovesti navedene poduzetnike u nepovoljniji položaj na silaznom tržištu finalnih proizvoda od drva, ugroziti njihovo poslovanje ili ih čak isključiti s navedenog tržišta.

Stoga je cilj predmetnog postupka utvrditi jesu li Hrvatske šume primjenjivale nejasne, netransparentne i nejednake uvjete prema poduzetnicima koji su konkurenti, prilikom dodjele kvota drvnih sortimenata na javnim pozivima za sklapanje okvirnih i godišnjih ugovora i time počinile zlouporabu vladajućeg položaja u smislu članka 13. ZZTN-a.

Samo pokretanje postupka ničim ne prejudicira odluku AZTN-a u ovom predmetu, budući da će se odluka temeljiti na konačno utvrđenom činjeničnom stanju u postupku.