Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN pokrenuo postupak protiv HT-a, A1, Telemacha i HUP-a zbog mogućeg zabranjenog dogovora o usklađivanju cijena uvođenjem indeksne klauzule

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je 28. prosinca 2023., po službenoj dužnosti, pokrenula postupak protiv poduzetnika Hrvatski Telekom d.d., (dalje u tekstu: HT), A1 Hrvatska d.o.o., (dalje u tekstu: A1), Telemach Hrvatska d.o.o., (dalje u tekstu: Telemach Hrvatska) i Hrvatske udruge poslodavaca, Udruge za informatičke i komunikacijske djelatnosti, (dalje u tekstu: HUP ICT), radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma u smislu članka 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (“Narodne novine” br. 79/09., 80/13., 41/21., dalje u tekstu: ZZTN).

Cilj predmetnog postupka je utvrditi jesu li HT, A1 i Telemach Hrvatska uz sudjelovanje predstavnika HUP ICT-a, razmjenom poslovno osjetljivih informacija o namjeri uvođenja mogućnosti usklađivanja iznosa cijena njihovih usluga s godišnjom stopom inflacije (indeksna klauzula) u opće i posebne uvjete njihova poslovanja odnosno pretplatničke ugovore, smanjili ili ukinuli neizvjesnost u pogledu njihove buduće poslovne strategije i određivanja cijena njihovih usluga, odnosno ograničili međusobno tržišno natjecanje otkrivanjem ponašanja za koje su se odlučili ili koje namjeravaju provoditi na mjerodavnom tržištu i time sklopili zabranjeni horizontalni sporazum (kartel).

S tim u vezi, potrebno je utvrditi i je li HUP ICT na sastancima Radne skupine za telekomunikacije, prešutnim odobravanjem razmjene poslovno osjetljivih informacija između HT-a, A1 Hrvatska i Telemacha Hrvatska, o namjeri uvođenja mogućnosti usklađivanja iznosa cijena njihovih usluga s godišnjom stopom inflacije (indeksna klauzula) u opće i posebne uvjete poslovanja odnosno pretplatničke ugovore, bez javnog distanciranja od takve koordinacije ponašanja na tržištu navedenih poduzetnika, i svojim prijedlozima Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti, radi dopune Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga („Narodne novine“ br. 154/11., 149/13., 82/14., 24/15., 42/16., 68/19.) odredbom koja bi definirala mogućnost uvođenja indeksne klauzule u opće uvjete poslovanja operatora elektroničkih komunikacija, pridonijela sklapanju  zabranjenog horizontalnog sporazuma (kartela), čime bi postala sudionikom tog sporazuma.

Samo pokretanje postupka ne prejudicira odluku AZTN-a u ovom predmetu, budući da će se odluka o tome jesu li predmetni poduzetnici sklopili zabranjeni sporazum temeljiti na konačno utvrđenom činjeničnom stanju u postupku, na temelju kojeg AZTN donosi meritornu odluku.