Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN pokrenuo postupak protiv poduzetnika HD-WIN ARENA SPORT d.o.o.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je 26. srpnja 2023. godine, zaključkom o pokretanju postupka po službenoj dužnosti, pokrenula postupak protiv poduzetnika HD-WIN ARENA SPORT d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: HD-WIN), radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja u smislu članka 13. Zakona o zaštititi tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: ZZTN).

Donošenju zaključka o pokretanju postupka  prethodilo je prethodno ispitivanje stanja na tržištu distribucije kanala s premium nogometnim sadržajem na teritoriju Republike Hrvatske koje je AZTN proveo povodom inicijative poduzetnika Telemach Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: Telemach).

Pravna i ekonomska analiza provedena tijekom prethodnog ispitivanja stanja na predmetnom preliminarno utvrđenom mjerodavnom tržištu pokazala je kako postoje snažne indicije da se HD WIN nalazi u vladajućem položaju na navedenom tržištu te da ne primjenjuje jednake uvjete prema svojim kupcima prilikom distribucije kanala s premium nogometnim sadržajem.

Vezano uz navedeno, AZTN je utvrdio postojanje indicija da HD-WIN svojim postupanjem dovodi poduzetnika Telemach u nepovoljniji položaj na tržištu prijenosa televizijskih programa uz plaćanje naknade (Pay-TV tržištu) u odnosu na njegove konkurente.

AZTN će u konkretnom postupku utvrditi činjenično stanje u ovoj upravnoj stvari te  ocijeniti je li poduzetnik HD-WIN zlouporabio vladajući položaj na način da je primjenjivao nejednake uvjete na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima, čime ih je dovodio u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju u smislu članka 13. ZZTN-a.

Samo pokretanje postupka ne prejudicira odluku AZTN-a u ovom predmetu, budući da će se odluka temeljiti na konačno utvrđenom činjeničnom stanju u postupku.