Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN pokrenuo postupak protiv poduzetnika Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatske gospodarske komore, Udruženja drvno prerađivačke industrije, zbog utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je 14. travnja 2022. godine po službenoj dužnosti pokrenula postupak protiv poduzetnika Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatske gospodarske komore, Udruženja drvno prerađivačke industrije, zbog utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog vertikalnog sporazuma na mjerodavnom tržištu distribucije drvnih sortimenata u smislu članka 8. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine „ broj 79/09, 80/13 i 41/21; dalje u tekstu: ZZTN) zbog postojanja indicija da su navedeni poduzetnici u provedbi Pisma razumijevanja od 15. prosinca 2017. godine sklopili zabranjeni vertikalni sporazum u smislu članka 8. stavka 1. ZZTN-a, a što bi moglo imati za posljedicu narušavanje tržišnog natjecanja.

U članku 11.2. Pisma razumijevanja je određeno da se formira Povjerenstvo za provedbu Pisma razumijevanja radi njegove operativne provedbe, a sastoji se od po dva člana predstavnika svake strane potpisnice sporazuma.

U konkretnom slučaju sporna je provedba navedene odredbe članka 11.2. Pisma razumijevanja, odnosno sudjelovanje članova Povjerenstva iz redova Udruženja i drugih članova Udruženja koji nisu u Povjerenstvu, neovisno o tome sudjeluju li u donošenju odluka, na sastancima Povjerenstva na kojima se raspravlja i odlučuje o prigovorima kupaca HŠ-a koji su njihovi direktni konkurenti.

Cilj predmetnog postupka je utvrditi jesu li na taj način stranke ovog postupka sudionici zabranjenog vertikalnog sporazuma koji za posljedicu ima narušavanje tržišnog natjecanja u smislu članka 8. stavka 1. točke 2., 3. ili 4. ZZTN-a kojima se ograničava ili nadzire tržište, tehnološki razvoj, dijele tržišta ili izvori nabave ili primjenjuju nejednaki uvjeti na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima, čime ih se dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju

Samo pokretanje postupka ne prejudicira odluku AZTN-a u ovom predmetu, budući da će se odluka temeljiti na konačno utvrđenom činjeničnom stanju u postupku.