Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN proveo istraživanje tržišta prodaje motornih goriva u Republici Hrvatskoj

Povod za provođenje ovog sektorskog istraživanja, među ostalim, bio je poremećaj na tržištu naftnih derivata, odnosno značajniji rast cijena motornih goriva u RH u razdoblju prije početka istraživanja, kao posljedica rasta cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu, koji je u bitnom bio uzrokovan poteškoćama u lancima proizvodnje i distribucije goriva.

U tom je smislu namjera pokretanja predmetnog sektorskog istraživanja bila prikupiti podatke i utvrditi činjenice i okolnosti na tržištu prodaje motornih goriva u RH, a koje nisu nužno bile vezane uz te globalne trendove.

Također, cilj istraživanja bio je utvrditi činjenice u vezi s mehanizmom određivanja cijena motornih goriva koji se prodaju u specijaliziranim prodavaonicama – benzinskim postajama u RH kao i utvrditi činjenice o maloprodajnim cijenama motornih goriva u razdoblju 2021. do 2022. godine. AZTN je promatrao cijene goriva u razdoblju od 15. listopada 2021. kada je donijeta prva Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata Vlade RH („Narodne novine“, br. 112/21.) kojom je bila određena maksimalna maloprodajna cijena s porezom na dodanu vrijednost za tri motorna benzina i jedno dizelsko gorivo. Pritom su detaljno analizirane cijene i marže trgovaca za dva razdoblja i to od 25. do 31. siječnja 2022. te od 8. do 22. studenoga 2022. godine i to ciljano zbog komparativne analize ova dva razdoblja, iz razloga jer je u prvom promatranom razdoblju, u siječnju 2022. godine, na snazi važila Uredba o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata („Narodne novine“, br. 133/21.) koja je stupila na snagu 6. prosinca 2021. godine, a kojom cijene goriva određeno vrijeme nisu bile regulirane i u drugom razdoblju, u studenom 2022. godine, u kojem su cijene goriva bile regulirane.

U proizvodnom smislu mjerodavnog tržišta, predmetno istraživanje obuhvatilo je tržište prodaje motornih goriva, primarno motorni benzini, dizelska goriva te UNP – auto plin. U predmetnom istraživanju utvrđivane su činjenice primarno u odnosu na tržište trgovine na malo motornim gorivima. Nadalje, s obzirom na determiniranost stanja na tržištu maloprodaje kroz komercijalne i ugovorne odnose s poduzetnicima na uzlaznim razinama tržišta, istraživanjem je u tom smislu obuhvaćeno i tržište trgovine na veliko motornim gorivima. U zemljopisnom smislu, predmetno istraživanje obuhvatilo je cjelokupan teritorij RH.

Detaljniji prikaz istraživanja možete preuzeti na poveznici