Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN proveo nenajavljenu pretragu poslovnih prostorija poduzetnika iz geodetskog sektora

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je zaključkom o pokretanju postupka od 28. prosinca 2023., po službenoj dužnosti, pokrenula postupak protiv poduzetnika Aequitas d.o.o. sa sjedištem u Splitu (dalje u tekstu: Aequitas) i Zajednice ponuditelja koju čine Geoprojekt d.d. sa sjedištem u Splitu (dalje u tekstu: Geoprojekt), Eptisa Adria sa sjedištem u Zagrebu i Ad con sa sjedištem u Zadru,  radi utvrđivanja jesu li navedeni poduzetnici u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti naručitelja Hrvatske ceste, za predmet nabave: Nadzor nad izgradnjom dionice čvora Mravince – čvor TTTS duljine 2,5 km sa spojnim cestama faza 4 i 5, broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN): 2022/S 0F2-0045515, narušili tržišno natjecanje sklapanjem zabranjenog sporazuma u smislu članka 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13., 41/21155/23, dalje u tekstu: ZZTN).

Povod za pokretanje navedenog postupka bila je inicijativa naručitelja Hrvatske ceste.

AZTN je radi utvrđivanja dodatnih činjenica i okolnosti, odnosno namjere pronalaženja dokaza koji bi trebali potvrditi indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka u konkretnom slučaju sukladno svojim ovlastima iz ZZTN-a  i temeljem naloga Visokog upravnog suda Republike Hrvatske proveo nenajavljenu pretragu poslovnih prostorija poduzetnika Aequitas i Geoprojekt.

Odluku o tome jesu li predmetni poduzetnici narušili tržišno natjecanje sklapanjem zabranjenog sporazuma u smislu članka 8. stavka 1. ZZTN-a, AZTN će donijeti na temelju konačno utvrđenog činjeničnog stanja u postupku. S tim u vezi, AZTN napominje kako samo pokretanje postupka kao i provedba nenajavljene pretrage u konkretnom slučaju ne prejudicira odluku AZTN-a u ovom predmetu.