Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN utvrdio kartelni sporazum 14 autoškola sa splitskog područja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) utvrdila je da su četrnaest autoškola s područja Splita sklopile kartelni sporazum te im izrekla upravno-kaznenu mjeru u ukupnom iznosu od 465.000 kuna.

Riječ je o zabranjenom dogovoru autoškola o povećanju cijena obuke kandidata za upravljanje motornim vozilima B kategorije, koji se primjenjivao od 1. siječnja 2018. godine.

Indicije o postojanju zabranjenog sporazuma bile su izjave predstavnika autoškola u medijima. Stoga je AZTN proveo nenajavljene pretrage poslovnih prostorija autoškola u kojim je pronašao dokaze o postojanju dogovora o cijenama.

AZTN je u postupku prikupio velik broj dokaza o postojanju kartelnog sporazuma, kao što su izjave pojedinih predstavnika i zaposlenika autoškola u medijima, zatim prikupljeni podatci i isprave, iskazi i očitovanja predstavnika autoškola u samom postupku, a naročito  prepiska između predstavnika autoškola u WhatsApp aplikaciji, koju su otkrili forenzični informatičari AZTN-a.

Tako je AZTN s mobitela predstavnika jedne od autoškola preslikao prepisku između predstavnika ukupno četrnaest autoškola u dvije WhatsApp grupe. Iz te je prepiske razvidno da su se te autoškole dogovorile o povećanju cijena obuke za B kategoriju, već i prije kreiranja grupa. Formiranjem dviju WhatsApp grupa, autoškole su  dogovarale i održavale nove sastanke te se međusobno podržavale i ohrabrivale u ustrajanju primjene novih cjenika i u nepopuštanju pritiscima kandidata i medija za sniženjem cijena.

Jedno od obilježja kartela je mogućnost da sudionici sporazuma kontroliraju pridržavaju li se svi onoga što je dogovoreno. U konkretnom je slučaju to bilo najbolje vidljivo kroz inzistiranje pojedinih sudionika da svi pošalju svoje nove službene cjenike u WhatsApp grupu, kako bi razmjenom podataka o cijenama mogli kontrolirati pridržavaju li se svi dogovora.

Sve su autoškole protiv kojih je postupak pokrenut počele  primjenjivati nove, više cijene od 1. siječnja 2018. Kako bi se stvorio privid tržišnog natjecanja, svjesne protupravnosti takvog postupanja, autoškole nove cjenike nisu objavile istovremeno, već u razmaku od svega nekoliko dana. Iz istog razloga nove cijene nisu bile identične, već je između cijena pojedinih autoškola postojala neznatna razlika.

AZTN je kod određivanja iznosa upravno-kaznenih mjera uzeo u obzir uzeo težinu, opseg, vrijeme trajanja i utvrđene olakotne i otegotne okolnosti. Pritom valja imati na umu da se u slučajevima kad neki poduzetnik djeluje na više različitih tržišta, iznos upravno-kaznene mjera utvrđuje u postotku isključivo od prihoda koji takav poduzetnik ostvaruje na konkretnom mjerodavnom tržištu, a ne od njegovih ukupnih prihoda.

AZTN je primjenom tih kriterija Auto školi Bruno izrekao upravno-kaznenu mjeru od 25.000 kuna, Auto školi Dalmacija od 60.000 kuna, Auto školi Golf od 30.000 kuna, Auto školi Hajduk od 50.000 kuna, Auto školi  Princ od 10.000 kuna, poduzetniku Croatia Start od 50.000 kuna, poduzetniku Instruktor od 30.000 kuna, poduzetniku Kružni tok od 50.000 kuna, poduzetniku Sprint od 10.000 kuna, poduzetniku Telefax od 50.000 kuna, poduzetniku Bul od 30.000 kuna, poduzetniku Sušiću od 10.000 kuna, obrtu Classic – R od 10.000 kuna i poduzetniku Semafor u iznosu od 50.000 kuna.

AZTN smatra da će se izrečenim upravno-kaznenim mjerama postići preventivni učinak ne samo kod poduzetnika kojima su sankcije izrečene, već i opći preventivni učinak kojim se drugim poduzetnicima šalje upozorenje da se ne upuštaju u kršenje propisa o tržišnom natjecanju.