Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN uvjetno odobrio koncentraciju Grand Automotive LLP/Grand Automotive RD Ltd. i Renault Nissan Hrvatska

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) uvjetno je odobrila koncentraciju Grand Automotive LLP/Grand Automotive RD Ltd. i Renault Nissan Hrvatska. Grand Automotive LLP je putem povezanih poduzetnika u Republici Hrvatskoj ovlašteni distributer novih motornih vozila marke Hyndai, Nissan i Ford. Nakon provedbe koncentracije, poduzetnik Grand Automotive LLP će udjele u poduzetniku Renault Nissan Hrvatska prenijeti na poduzetnika pod njegovom kontrolom-Grand Automotive RD Ltd., koji je osnovan kao društvo posebne namjene.

Na Javni poziv AZTN-a zaprimljeno je mišljenje i očitovanje poduzetnika koji djeluje na tržištima prodaje i servisiranja motornih vozila i to kao ovlašteni serviser i prodavatelj rezervnih dijelova. Riječ je o poduzetniku koji je od AZTN-a zatražio zaštitu identiteta. U bitnome, sadržaj zaprimljenog mišljenja i očitovanja na Javni poziv AZTN-a može se grupirati u tri osnovne kategorije: nejednako primjenjivanje kriterija selektivne distribucije prema svim članovima ovlaštene mreže, narušavanje povjerljivosti podataka između konkurenata u slučaju multi-brend servisa i odbijanje i/ili otežavanje pristupa originalnim rezervnim dijelovima i tehničkim podacima neovisnim serviserima.

U ovom predmetu AZTN je zatražio očitovanja, podatke i dokumentaciju od najznačajnijih tržišnih takmaca na utvrđenim mjerodavnim tržištima: Porsche Hrvatska i Emil Frey grupa, najznačajnijih multi-brand uvoznika i servisera te od neovisnih servisera.

U konkretnom predmetu utvrđeno je mjerodavno tržište prodaje novih motornih vozila (u segmentima osobnih vozila i lakih gospodarskih vozila), prodaje originalnih rezervnih dijelova za motorna vozila robnih marki Hyundai, Ford, Renault, Nissan i Dacia i tržište pružanja usluga popravka i održavanja motornih vozila robnih marki Hyundai, Ford, Renault, Nissan i Dacia, sve na teritoriju Republike Hrvatske. Pri analizi mjerodavnog tržišta koristila se praksa AZTN-a i Europske komisije koja tržište novih motornih vozila dijeli u dva osnovna segmenta i to na tržište osobnih vozila i tržište lakih gospodarskih vozila. Marke vozila stjecatelja i ciljnog poduzetnika prisutna su u segmentima osobnih i lakih gospodarskih vozila.

Na tržištu prodaje novih motornih vozila u segmentu osobnih vozila na teritoriju Republike Hrvatske u 2021. godini najznačajniji tržišni udjel ostvaruju Porsche Hrvatska, ovlašteni zastupnik 5 marki vozila, i to Volkswagen, Škoda, Audi, Seat i Cupra, koji ostvaruje [20-30]% udjela. Slijedi ga Renault Nissan Hrvatska sa dvostruko manjim udjelom od oko [10-20]%, te Emil Frey grupa (Alfa Romeo, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep, Fuso, Smart, Mercedes-Benz, DS) s oko [10-20]% udjela. Ostali sudionici na tržištu ostvaruju udjele manje od 10%. Provedbom predmetne koncentracije, post-koncentracijski tržišni udjel sudionika predmetne koncentracije iznosio bi [20-30]% te bi Grand Automotive LLP postao najznačajniji konkurent Porscheu Hrvatska.

Na tržištu prodaje novih motornih vozila u segmentu lakih gospodarskih vozila na teritoriju Republike Hrvatske u 2021. godini najznačajniji tržišni udjel ostvaruje Emil Frey Grupa, ovlašteni zastupnik za Alfa Romeo, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep, Fuso, Smart, Mercedes-Benz, DS), koji ostvaruje gotovo [30-40]% udjela u segmentu lakih gospodarskih vozila, slijedi ga Renault Nissan Hrvatska sa oko [20-30]%. Treći u poretku je Grand Automotive LLP sa oko [10-20]%. Provedbom predmetne koncentracije, Grand Automotive LLP postao bi vodeći takmac na predmetnom segmentu tržišta, s post-koncentracijskim tržišnim udjelom od [30-40]%, a slijedio bi ga trenutno vodeći poduzetnik, Emil Frey Grupa s [30-40]%, i jednim postotnim poenom manje.

Mjerodavna tržišta prodaje originalnih rezervnih dijelova i pružanja usluga popravka i održavanja motornih vozila usko su povezana i ovisna o tržištu prodaje novih motornih vozila. To proizlazi iz karakteristike sektora novih motornih vozila, izraženih vertikalnih linija od proizvođača do krajnjeg distributera, u kojem je uobičajeno da ovlašteni uvoznik, zastupnik proizvođača određene marke vozila, od proizvođača dobiva ovlaštenje i zadatak ustrojiti ovlaštene mreže prodavatelja i servisera za tu marku vozila, pri čemu uvoznik/distributer zadržava vrlo značajan utjecaj nad distribucijskom piramidom te se može zaključiti da ostvaruje i značajnu tržišnu snagu i na tržištima post-prodaje.

Tržišta pružanja usluga popravka i održavanja motornih vozila i prodaje rezervnih dijelova određena su robnom markom, a time i odvojena jedna od drugih. S obzirom na način obavljanja navedenih djelatnosti, potrebno je razlikovati ovlaštene od neovisnih servisera motornih vozila marke, odnosno ovlaštene od neovisnih distributera rezervnih dijelova za navedenu marku vozila. Rezervni dijelovi određene marke vozila uobičajeno se distribuiraju putem ovlaštene servisne mreže, stoga su distributeri rezervnih dijelova pojedine marke vozila u pravilu istovremeno i ovlašteni serviseri te marke vozila. U slučaju kvara na motornom vozilu potrošač se može obratiti isključivo serviseru koji je obučen za popravak pojedine marke vozila i koji raspolaže odgovarajućim specijalnim i dijagnostičkim alatima koji se u pravilu razlikuju od marke do marke motornih vozila. Stoga ne postoji dovoljno jak konkurentski pritisak na servisere jedne marke vozila od strane servisera za ostale marke motornih vozila.

U sektoru motornih vozila zbog prisutnosti složenog lanca opskrbe, različiti subjekti djeluju i u interakciji su na različitim razinama. Kada je riječ o popravcima i održavanju, ovlašteni i neovisni serviseri pružatelji su usluga, dok su na strani potražnje glavni sudionici fizičke osobe i poduzetnici. Rezervne dijelove dobavljaju dobavljači originalne opreme, izravno ili preko proizvođača vozila, ali i neovisni dobavljači, dok su na strani potražnje glavni sudionici serviseri te, u manjoj mjeri, poduzetnici koji upravljaju voznim parkovima i fizičke osobe. Stoga je kod razmatranja post-prodajnog tržišta motornih vozila važno u obzir uzeti njegova posebna obilježja, a jedan od kojih se ogleda u visini troškova za krajnjeg kupca. Naime, troškovi koje za usluge popravka i održavanja prosječno snose potrošači predstavljaju vrlo visok udio u njihovim ukupnim troškovima koje izdvajaju za motorna vozila. Konkurentni uvjeti na post-prodajnom tržištu motornih vozila izravno utječu na visinu tih troškova, ali i na javnu sigurnost, jer može doći do nepouzdanosti i nesigurnosti vozila ako se neprimjereno servisiraju, te na javno zdravlje i okoliš.

Iako je tržišno natjecanje pojedinih marki vozila unutar mreža ovlaštenih servisera ograničeno strogim i detaljnim kriterijima kvalitete i velikim ulaganjima koja se zahtijevaju od ovlaštenih servisera, neovisni serviseri i dalje vrše znatan konkurentski pritisak na ovlaštene servisere te potrošačima daju mogućnost izbora s obzirom na usluge koje se pružaju i s obzirom na cijene. Naime, poslovni modeli i troškovi poslovanja neovisnih servisera razlikuju se od onih u mrežama ovlaštenih servisera. Učinkovito tržišno natjecanje na tržištima nabave i prodaje rezervnih dijelova, kao i na tržištima pružanja usluga popravka i održavanja motornih vozila, ovisi i o razini kompetitivne interakcije između ovlaštenih servisera, kao i o razini interakcije između ovlaštenih i neovisnih poduzetnika, a koji uključuju neovisne servisere i dobavljače rezervnih dijelova. Ti poduzetnici mogu nastaviti vršiti takav pritisak jedino ako imaju pristup ključnim osnovnim sredstvima kao što su rezervni dijelovi, alati, osposobljavanje, tehničke informacije i podaci koji nastaju u vozilu. Bez pristupa tim osnovnim sredstvima, neovisni serviseri ne bi bili u mogućnosti učinkovito se natjecati na tržištu s ovlaštenim serviserima, budući da potrošačima ne bi mogli pružiti usluge visoke kvalitete koje doprinose sigurnom i pouzdanom funkcioniranju motornih vozila. Taj aspekt postaje sve relevantniji s povećanjem upotrebe ugrađenih digitalnih tehnologija i razvojem vozila na alternativna goriva koja zahtijevaju posebno stručno znanje, alate i rezervne dijelove.

Nemogućnost pristupa potrebnim tehničkim informacijama može imati za posljedicu pad tržišne pozicije neovisnih operatera/servisera, što pak dovodi do štete za potrošače u smislu značajnog smanjenja izbora rezervnih dijelova, viših cijena za usluge popravka i održavanja motornih vozila, smanjenje izbora broja servisa za popravak i održavanje motornih vozila i potencijalnih sigurnosnih problema.

U predmetnom slučaju stjecatelj će po provedbi predmetne koncentracije širenjem portfelja marki vozila za koje će biti ovlašteni uvoznik i nositelj ovlaštene distributivno-servisne mreže povećati svoju tržišnu snagu te će postati jedan od tri najznačajnija multi-brand ovlaštena uvoznika na teritoriju Republike Hrvatske, kako u segmentu osobnih vozila, tako i u segmentu lakih gospodarskih vozila. Zbog već navedenih posebnih obilježja sektora u kojem posluje, ostvarivati će značajan utjecaj na cjelokupne distributivno-servisne mreže za vozila marke Ford, Hyundai, Renault, Dacia i Nissan, a osobito na sekundarnim tržištima post-prodaje. Naime, u odnosu na sve predmetne ovlaštene servisne mreže za vozila marke Ford, Hyundai, Renault i Daciu (izuzev Nissana) u primjeni su selektivni kvalitativno-kvantitativni sustavi, koji se u pravilu smatraju restriktivnijim u odnosu na isključivo kvalitativne sustave, budući da nameću dodatni kriterij u smislu ograničenja broja ovlaštenih servisera. Grand Automotive LLP se i očitovao kako namjerava zadržati postojeću ovlaštenu mrežu kakva je u primjeni sada.

Upravo s obzirom na ograničenja koja proizlaze iz samih karakteristika sektora na tržištima post-prodaje u slučaju motornih vozila, uloga ovlaštenog uvoznika je značajna. Naime, tržišta pružanja usluga popravka i održavanja motornih vozila i prodaje rezervnih dijelova određena su robnom markom, a time i odvojena jedna od drugih. Stoga ne postoji dovoljno jak konkurentski pritisak na servisere jedne marke vozila od strane servisera za ostale marke motornih vozila. Slijedom navedenog, značaj uloge ovlaštenog uvoznika je dvostrani, u smislu da omogući s jedne strane učinkovito tržišno natjecanje između ovlaštenih servisera, ne narušavajući povjerljivost podataka između konkurenata nametanjem informacijsko-poslovnog sustava koji to omogućuje, pritom uzimajući u obzir da su ovlašteni uvoznici često, kao i u predmetnom slučaju i sami ovlašteni distributeri i serviseri te se natječu s ostalim članovima ovlaštene mreže. S druge strane, svojom ulogom ovlašteni uvoznik može pridonijeti da omogući učinkovito tržišno natjecanje između ovlaštenih i neovisnih servisera, prvenstveno dajući slobodan pristup ključnim osnovnim sredstvima kao što su rezervni dijelovi, alati, osposobljavanje, tehničke informacije i drugi podaci koji nastaju u vozilu.

U svjetlu sve veće digitalizacije i tehnološkog napretka u predmetnom sektoru, bilo kakvo otežavanje takvog pristupa, ali i načina pristupa ima višestruke posljedice, kako na neovisne servisere, koji su u pravilu manji poduzetnici te im je navedeni pristup informacijama, podacima i dijelovima nužan preduvjet za poslovanje uopće, tako i na krajnje potrošače, budući da se sa smanjenjem izbora bilo koje vrste, bilo dijelova bilo broja servisera, izravno i povećava cijena održavanja vozila tijekom cijelog vijeka korištenja motornog vozila. Pritom, također veliki utjecaj ima razlučivanje popravaka i održavanja u jamstvenom i izvan jamstvenog roka te dobivanje jasne informacije od ovlaštenog uvoznika što je obavezno a što ne za zadržavanje jamstva na motorno vozilo.

Slijedom navedenog, vodeći računa o strukturi mjerodavnog tržišta s obzirom na postojeće i potencijalne konkurente, općih pokazatelja o tržišnim udjelima na mjerodavnom tržištu, podataka i očitovanja pribavljenih od poduzetnika, AZTN je ocijenio kako je riječ o koncentraciji koja se može dopustiti samo uz ispunjavanje mjera i uvjeta za otklanjanje mogućih negativnih učinaka koncentracije na tržišno natjecanje na tržištu prodaje originalnih rezervnih dijelova za motorna vozila robnih marki Hyundai, Ford, Renault, Nissan i Dacia i tržištu pružanja usluga popravka i održavanja motornih vozila robnih marki Hyundai, Ford, Renault, Nissan i Dacia u Republici Hrvatskoj. Stoga su u kolovozu 2022. godine prihvaćene mjere i uvjeti podnositelja prijave koncentracije Grand Automotive LLP i Grand Automotive RD Ltd, koje su sudionici koncentracije dužni ispuniti kako bi se otklonili negativni učinci predmetne koncentracije na tržišno natjecanje u rokovima utvrđenim za njihovo ispunjenje, na način da Grand Automotive LLP i Grand Automotive RD Ltd na transparentan način obavljaju svoje poslovanje u skladu s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Svrha prihvaćenih mjera i uvjeta u za to utvrđenim rokovima za ispunjenje je osigurati  jednako primjenjivanje kriterija selektivne distribucije prema svim članovima ovlaštene mreže, osigurati povjerljivost podataka između konkurenata u slučaju multi-brend servisa i omogućavanje i olakšavanje pristupa originalnim rezervnim dijelovima i tehničkim podacima neovisnim serviserima. Detaljno razrađene mjere koje je prihvatio AZTN dostupne su u objavljenom rješenju AZTN-a na poveznici https://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2022/11/UPI-034-032022-02005.pdf

Ovim putem AZTN poziva i sve ostale ovlaštene uvoznike da svoje postupanje na tržištu motornih vozila u cijelosti provode sa postojećim pravnim okvirom za sektor motornih vozila.