Dopunjeni objedinjeni odgovori na pitanja u vezi s primjenom Zakona o izmjenama i dopunama ZNTP-a