dr.sc. MIRTA KAPURAL IMENOVANA PREDSJEDNICOM VIJEĆA AZTN-a

Mirta5-2-690x1024Hrvatski sabor je 1. listopada 2021. godine, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, donio oduku o imenovanju dr.sc. Mirte Kapural, dipl.iur., predsjednicom Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Prethodno je Hrvatski sabor donio odluku o razrješenju dr.sc. Mirte Kapural dužnosti članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.

Dr. sc. Mirta Kapural je od 2004. godine zaposlena u AZTN-u, najprije kao voditeljica Odsjeka za tržište usluga u Odjelu za ocjenu sporazuma i sprječavanje zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika, od 2007. godine kao zamjenica voditeljice u Odjelu za međunarodnu i europsku suradnju, a od 25. siječnja 2019. obnašala je dužnost članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u prvom mandatu od pet godina.

Tijekom svog rada u Odjelu za međunarodnu i europsku suradnju redovito je surađivala s Europskom komisijom, sudjelovala je u pregovorima za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, aktivno surađivala s drugim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja Europske unije u okviru Europske mreže za tržišno natjecanje, s OECD-om, ICN-om i tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja zemalja regije i ostalih zemalja.

Rad u međunarodnoj suradnji nadogradila je s praktičnim iskustvom rada u EU institucijama-Europska komisija, Opća uprava za pravo tržišnog natjecanja (DG Competition) u Bruxellesu. Također je radila kao stručnjak za tržišno natjecanje na EU projektima – EU twinning projekt na Kosovu i Taiex projekt na sjevernom Cipru.

U pregovorima o EU Direktivi 2019/1 (tzv. ECN+ Direktiva) o jačanju neovisnosti tijela za zaštitu tržišnog natjecanja bila je predstavnica delegacije RH te voditeljica Radne skupine za izradu Zakona o naknadama štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja (2016-2017) i voditeljica Radne skupine za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (2019-2021).

Profesionalnu karijeru započela je 1999. godine u Ministarstvu europskih integracija, u Upravi za usklađivanje pravnog sustava, s glavnim zaduženjem pripreme pravnih mišljenja o usklađenosti hrvatskih propisa s propisima Europske unije iz različitih područja Europskog prava te u Uredu za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske.

Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu, magistrirala je europske studije i europsko pravo na University of Sussex, Ujedinjeno kraljevstvo, a 2012. godine doktorirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, iz znanstvene grane trgovačko pravo i pravo tržišnog natjecanja, doktorska dizertacija “Primjena instituta oslobođenja ili smanjenja kazne u pravu tržišnog natjecanja”.

Autorica je velikog broja stručnih i znanstvenih članaka iz područja prava tržišnog natjecanja objavljenih u domaćim i inozemnim stručnim časopisima i knjigama. U svojstvu sudionika i predavača redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim edukacijama i konferencijama o pravu tržišnog natjecanja, drži predavanja studentima te je redoviti predavač i autor programa o pravu tržišnog natjecanja u Državnoj školi za javnu upravu.