Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Državne potpore u 2009.

Predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, Olgica Spevec, održala je konferenciju za tisak posvećenu Godišnjem izvješću o državnim potporama za 2009. godinu. Osnovne značajke ovog izvještajnog razdoblja su povećana disciplina davatelja potpora, porast dodjele potpora na temelju programa državnih potpora, a sve manje tzv. ad hoc potpora, smanjenje iznosa ukupno dodijeljenih potpora za 9,10 % u odnosu na 2008., ali i udjela ukupnih potpora u BDP-u za 2,61 %. Novost u 2009. bile su tzv. krizne potpore u iznosu od 93,6 milijuna kuna koje su dodijeljene temeljem privremenog okvira kojim se zbog globalne financijske ekonomske krize olakšava pristup financiranju i povećanje likvidnosti. Ipak, ukupne potpore koje su u 2009. iznosile 8,69 milijardi kuna, smanjene su najvećim dijelom zbog smanjenja sektorskih potpora brodogradnji, potpora za sanaciju i restrukturiranje i promet. Najveći korisnici državnih potpora ostaju promet (HŽ), brodogradnja i HRT. I nadalje rastu potpore poljoprivredi i ribarstvu i čine 42 % ukupnih potpora. Isto tako rastu potpore dodijeljene na regionalnoj i lokalnoj razini za 10 % u odnosu na 2008. i čine 6,2 % ukupno dodijeljenih potpora. No, istovremeno smanjene su potpore za horizontalne ciljeve, iako zbog ukupnog smanjenja raste njihov udio u ukupnim potporama za 9,4 %. Za razliku od sektorskih, upravo one (u EU je udio horizontalnih potpora u industriji viši od 80 %) doprinose efikasnosti, konkurentnosti, zapošljavanju i promicanju izvoza. U Hrvatskoj njihov udio iznosi samo 7,58 % ili 658,5 milijuna kuna.

Više u prezentaciji s tiskovne konferencije DRŽAVNE POTPORE GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2009.