Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Europska komisija usvojila novu obavijest o definiciji mjerodavnog tržišta

Ovime EK usklađuje svoje smjernice s novim stanjem na tržištu te s promjenama u praksi EK u predmetima i sudskoj praksi EU-a. To će povećati transparentnost i pravnu sigurnost za poduzetnike, olakšati usklađenost i pridonijeti funkcioniranju tržišnog natjecanja.U revidiranoj Obavijesti nude se proširene i ažurirane smjernice o Komisijinu pristupu utvrđivanju tržišta. Riječ je o osuvremenjenom skupu načela, metodologije, sudske prakse i primjera dobre prakse koje treba primijeniti za utvrđivanje tržišta u predmetima povezanima s koncentracijama i protumonopolskim predmetima.

Više informacija na poveznici