Godišnja izvješća

Tržišno Natjecanje

pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2020. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2019. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2018. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2017. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2016. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2015. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2014. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2013. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2012. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2011. godinu

Preuzimanje
pdf

Izvješće o antikorupcijskim mjerama Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2011.

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2010. godinu

Preuzimanje
pdf

Izvješće o antikorupcijskim mjerama Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2010.

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2009. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2008. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2007. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2006. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2005. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja iz područja tržišnog natjecanja za 2004. godinu

Preuzimanje
pdf

Godišnje izvješće o radu Agencije iz područja tržišnog natjecanja za 2003. godinu (uključuje i prikaz rada Agencije u 2002. godini)

Preuzimanje
pdf

Izvješće AZTN 4.2001.- 2.2002.

Preuzimanje
pdf

Izvješće AZTN 4.2000.- 4.2001.

Preuzimanje
pdf

Izvješće AZTN 3.1999.- 4.2000.

Preuzimanje
pdf

Izvješće AZTN 3.1998.- 4.1999.

Preuzimanje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore