Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Istraživanje tržišta trgovine na malo mješovitom robom: promjene u poretku top 10 i nastavak dobro strukturiranog tržišta

AZTN je proveo istraživanje tržišta trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u Republici Hrvatskoj u 2022. godini. U predmetnom istraživanju trgovine na malo mješovitom robom za 2022. godinu uzorak su činili poduzetnici, njih 45, koji prema ostvarenim prihodima, predstavljaju najznačajnije poduzetnike koji djeluju na tržištu trgovine na malo mješovitom robom.

Tri su trgovca na malo manje u uzorku za 2022. u odnosu na prethodno istraživanje za 2021. godinu, Pemo, Lonia Trgovina i Trgostil. Pemo i Lonia trgovina su integrirani u sustav Studenca (Studenac Market) te brisani iz sudskog registra u ožujku 2023. (Pemo) odnosno u svibnju 2023. godine (Lonia Trgovina). Poduzetnik Trgostil d.d. je s danom 21. rujna 2022. pripojen poduzetniku Trgovina Krk d.d. te je 10. studenoga 2022. godine brisan iz sudskog registra. Trgovina Krk d.d. je preuzela sve obveze i prava koje je imao Trgostil, a riječ je o transakciji unutar Grupe Čakovečki mlinovi.

Prihodi iz trgovine na malo mješovitom robom u RH svih trgovaca iz uzorka AZTN-a u promatranoj 2022. godini iznosili su 50,2 milijardi kuna. U 2022. bilježi se nominalan rast prihoda u iznosu od 6,8 milijardi kuna u odnosu na prethodnu 2021. godinu, u kojoj su iznosili 43,4 milijarde kuna, što pokazuje da tržište trgovine na malo bilježi rast u iznosu od 15,7 posto.

Prvi put se bilježi zbirni prihod trgovaca na malo iz uzorka u iznosu više od 50 milijardi kuna, na što je izvjesno učinak imala i činjenica inflatornih kretanja općenito te naročito u dijelu koji se odnosi na komponentu hrane i bezalkoholnih pića u indeksu potrošačkih cijena.

U 2022. godini zbirno se bilježi 4.996 prodajnih mjesta svih trgovaca iz uzorka AZTN-a te rast ukupnog broja svih prodajnih mjesta, 171 prodajno mjesto više u odnosu na prethodnu 2021. godinu, što predstavlja rast od 3,5 posto.

Ukupna neto prodajna površina svih prodajnih mjesta anketiranih poduzetnika u 2022. godini iznosila je nešto manje od 1,54 milijuna kvadratnih metara te se bilježi rast neto prodaje površine u iznosu od 31.700 kvadratnih metara u odnosu na prethodnu 2021. godinu, što predstavlja rast od 2,1 posto.

Struktura i trendovi tržišta trgovine na malo mješovitom robom u 2022. godini

Najveći trgovac na malo mješovitom robom u 2022. godini je Konzum plus. Njegov tržišni udio u promatranoj 2022. iznosio je 20-30 posto i bilježi neznatan pad tržišnog udjela u odnosu na 2021., usprkos dvoznamenkastom rastu prihoda u trgovini na malo mješovitom robom. U 2022. godini je imao 628 prodajnih mjesta (u prethodnoj 2021. godini 620).

Ovdje se naglašava kako se gore navedeni podatak o tržišnom udjelu Konzuma plusa, kao i svi ostali tržišni udjeli poduzetnika prikazuju u rasponu podataka, a ne u točnom iznosu iz razloga što su isti izvedeni iz dostavljenih podataka koji su od samih poduzetnika naznačeni kao poslovna tajna. Također, treba naglasiti kako su iznosi prihoda u ovom priopćenju izraženi u hrvatskim kunama s obzirom na to kako je riječ o istraživanju za 2022. godinu te su tako traženi i dostavljani podaci AZTN-u od samih poduzetnika.

Nadalje, bilježi se nastavak trenda rasta prihoda u trgovini na malo mješovitom robom članica Schwarz Grupe. Lidl u 2022. godini bilježi dvoznamenkasti rast prihoda prema relativnim pokazateljima. Tržišni udio Lidla u promatranoj 2022. iznosio je 10-20 posto. Druga članica Schwarz grupe, Kaufland, također bilježi rast prihoda i tržišni udio u promatranoj 2022. u iznosu 5-10 posto. Zbirno, obje članice Schwarz grupe u 2022. bilježe tržišni udio 20-30 posto.

Pozitivan trend rasta prihoda u trgovini na malo mješovitom robom u promatranoj 2022. godini bilježi 39 poduzetnika. Za usporedbu, u prethodnoj 2021. ukupno 38 poduzetnika bilježilo je rast prihoda trgovine na malo mješovitom robom u odnosu na 2020. godinu.

Najveći nominalni rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom u 2022. godini bilježi Studenac, zatim Lidl, Konzum plus (sva tri bilježe rast u iznosu višem od jedne milijarde kuna). Slijede Plodine, Spar i Kaufland (nominalni rast iznosi između 500 milijuna kuna i jedne milijarde). Značajan rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom Studenca u 2022. godini primarno je rezultat pripajanja prije svega Lonia Trgovine i Pema, kao i Duravita i Korduna, manjih lokalnih trgovaca na malo. Studenac je u 2022. godini po broju prodajnih mjesta i dalje na prvom mjestu (1.200 prodajnih mjesta), no ista su pretežno malog formata tipa male prodavaonice i samoposluge.

U 2022. bilježi se značajan rast tržišnog udjela Eurospina na nacionalnoj razini i pomak sa 17. na 13. poziciju.

U promatranoj 2022. godini rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom bilježe i regionalni trgovci i to: Ribola, Boso, KTC, Mlin i pekare i NTL koji bilježe rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom u iznosu od 50 do 100 milijuna kuna, kao i neki manji lokalni trgovci, primjerice La-vor Trade i Djelo, Trgocentar, Zabok, Bakmaz, Slavonija-Bošković i Robin (svi rasli u iznosima od 20 do 40 milijuna kuna).

„Top 10“ u promatranoj 2022. izgleda ovako: Konzum plus, Lidl, Plodine, Spar, Kaufland, Studenac, Tommy, KTC, Trgovina Krk, NTL.

Promjenu u 2022. godini u odnosu na 2021. predstavlja činjenica da je Trgovina Krk prvi put pozicionirana u „Top 10“ trgovaca na malo po ostvarenom prihodu od trgovine na malo mješovitom robom i nalazi se na devetoj poziciji. Također, Spar je skočio na četvrtu poziciju, a Studenac na šestu.

Najveći porast tržišnog udjela unutar prvih deset trgovaca na malo mješovitom robom u 2022. godini u odnosu na prethodnu 2021. bilježi Studenac, zatim slijede Lidl i Trgovina Krk. Bilježi se rast regionalnog trgovca Trgovina Krk primarno kao posljedica pribrajanja prihoda povezanog poduzetnika Trgostil (Grupa Čakovečki mlinovi).

Smanjenje asimetrije i blagi rast koncentriranosti tržišta

Na mjerodavnom tržištu trgovine na malo u 2022. godini bilježi se daljnje smanjenje asimetrije, odnosno razlike između lidera na tržištu Konzuma plus i drugog trgovca na malo Lidla, promatrano kroz ostvareni tržišni udio.

U 2022. bilježi se određena promjena koncentriranosti tržišta temeljem pokazatelja koncentriranosti CR10, odnosno ostvarenih udjela prvih deset trgovaca na malo mješovitom robom, koji u promatranoj 2022. godini iznosi 86,4 dok je u prethodnoj 2021. iznosila 83,5. Rast pokazatelja CR10 je primarno iz razloga rasta tržišnog udjela Studenca i Trgovine Krk.

Ako se promatra prvih pet trgovaca na malo, rezultati istraživanja pokazuju kako pokazatelj koncentriranosti CR5 u 2022. godini iznosi 66,2, isto kao u prethodnoj 2021. godini. Odnosno, ne bilježi se promjena već se unutar 5 najvećih trgovaca (Konzum, Lidl, Plodine, Spar, Kaufland) bilježe drukčije vrijednosti tržišnih udjela odnosno drukčija „raspodjela“ tržišnih udjela u 2022. u odnosu na 2021. godinu.

Usporedbe radi, prema javno dostupnim podacima austrijskog tijela nadležnog za tržišno natjecanje (BWB), na austrijskom maloprodajnom tržištu prva četiri najveća trgovca na malo mješovitom robom u 2022. godini (Spar, Rewe, Hofer, Lidl) zbirno bilježe tržišni udio u iznosu od 91 posto, odnosno pokazatelj koncentriranosti CR4 iznosi 91. Drugim riječima, manji broj trgovaca, njih četiri, u Austriji bilježi veći zajednički tržišni udio nego pet najvećih trgovaca u RH. Navedeno upućuje na zaključak kako je koncentriranost maloprodajnog tržišta u RH niža u odnosu na ovdje navedeno austrijsko maloprodajno tržište za koje postoje dostupni podaci.

Ako se promatra pokazatelj Herfindahl-Hirschmanov indeks (HH indeks – HHI), rezultati istraživanja pokazuju kako isti za 2022. iznosi 1.405, iz čega se može zaključiti kako je tržište trgovine na malo mješovitom robom na razini RH slabo koncentrirano. Drugim riječima, zaključuje se i nadalje o konkurentnoj strukturi tržišta trgovine na malo mješovitom robom u RH.

Promjene u redoslijedu trgovaca po županijama i gradovima

Županije i Grad Zagreb

U promatranoj 2022. rast prihoda bilježi se u svih 20 županija i u Gradu Zagrebu, isto kao i u 2021. godini. Najviši prihod iz maloprodaje bilježi se u Gradu Zagrebu (8,7 milijardi kuna), zatim u Splitsko-dalmatinskoj (6,7 milijardi kuna), Primorsko-goranskoj (4,5 milijardi kuna) te Istarskoj županiji (nešto više od 4 milijardi kuna), Zagrebačkoj (3,4 milijardi kuna), Zadarskoj (3,3 milijardi kuna) te u Osječko-baranjskoj županiji (2,5 milijardi kuna).

Najveći nominalni rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom koji su ostvarili trgovci iz uzorka po pojedinom regionalnom tržištu (Grad Zagreb i dvadeset županija) u promatranoj 2022. godini bilježi Splitsko-dalmatinska županija u kojoj rast prihoda iznosi nešto više od jedne milijarde kuna (rast od 18,7 posto u odnosu na 2021.). Zatim slijedi Grad Zagreb u kojem se bilježi rast prihoda od 870 milijuna kuna (rast od 11,1 posto u odnosu na 2021.), Istarska županija u kojoj se bilježi rast prihoda od 785 milijuna kuna (rast od 24,2 posto u odnosu na 2021.) te Primorsko-goranska županija u kojoj se u 2022. godini bilježi rast prihoda od 694 milijuna kuna u odnosu na 2021. godinu (rast od 15 posto u odnosu na 2021.). Na značajan rast ostvarenih prihoda u trgovini na malo mješovitom robom u Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji izvjesno je utjecao rast turističkih pokazatelja i potrošnje u tim županijama.

U Gradu Zagrebu i u šest županija (Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska, Istarska, Zagrebačka, Zadarska i Osječko-baranjska županija) ostvareno je nešto manje od dvije trećine (65,8 posto) od ukupnog prihoda u trgovini na malo mješovitom robom u RH u 2022. godini, čime je nastavljen trend iz prethodnih godina, uz blago povećanje istog pokazatelja u odnosu na 2021. godinu (65,4 posto).

Promatrajući trgovce na malo po Gradu Zagrebu i županijama pojedinačno, Konzum plus je vodeći trgovac na malo u Gradu Zagrebu i šest županija (Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Karlovačka, Ličko-senjska te Osječko-baranjska županija), jednako kao u prethodnoj 2021. godini.

Članice Schwarz grupe vodeće su u četiri županije. Lidl je vodeći trgovac u Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, dok je Kaufland vodeći trgovac na malo u Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji, jednako kao u prethodnoj 2021. godini.

Nadalje, promatrano po vodećim trgovcima u županijama, bilježi se jedna promjena u 2022. godini jer je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji vodeći trgovac na malo postao Studenac, kojem je to ujedno prva županija u kojoj je postao lider. Isto je rezultat pripajanja nekadašnjeg lokalnog trgovca na malo Pema te Studenac bilježi pomak s treće na prvu poziciju u toj županiji.

Tommy je i nadalje vodeći trgovac na malo u tri županije u Jadranskoj regiji, u matičnoj Splitsko-dalmatinskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji te u Zadarskoj županiji.

U promatranoj 2022. godini KTC je najveći trgovac u Virovitičko-podravskoj županiji, dok je Mlin i pekare i dalje tržišni lider u Sisačko-moslavačkoj županiji. Boso je dugogodišnji lider u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Trgovina Krk je najveći trgovac na malo mješovitom robom u Međimurskoj županiji, a isto se temelji na pripajanju čakovečkog Metssa u 2021. godini. Pripajanjem Trgostila u 2022. godini poduzetnik Trgovina Krk proširio se na područje deset županija i Grada Zagreba s preko 400 prodajnih mjesta, ne računajući specijalizirana prodajna mjesta.

Gradovi Split, Rijeka, Osijek

Promatrano po gradovima, u Splitu je Tommy zadržao prvu poziciju, uz blago smanjenje tržišnog udjela. U Splitu se bilježi nastavak trenda rasta, odnosno u 2022. godini bilježi se rast prihoda u trgovini na malo u odnosu na 2021. (isto važi za Rijeku i Osijek). Isto je izvjesno posljedica rasta turističkog prometa, ali i utjecaja inflatornih kretanja. Bilježi se jedna promjena u poretku jer je Spar u Splitu na trećoj poziciji prestigao Konzum plus.

U Rijeci su Plodine i nadalje tržišni lider u trgovini na malo mješovitom robom, uz blago smanjenje tržišnog udjela.

U Osijeku je Konzum plus i nadalje najveći trgovac na malo mješovitom robom, uz blago smanjenje tržišnog udjela.

Supermarketi i dalje dominantan tip prodajnog mjesta

Rezultati istraživanja pokazali su kako je u supermarketima ostvaren najveći iznos prihoda u djelatnosti trgovine na malo mješovitom robom u RH u 2022. godini u iznosu od 25,8 milijardi kuna. U usporedbi s 2021., bilježi se rast od 4,1 milijardu kuna odnosno 18,8 posto.

Slijede hipermarketi u kojima je u 2022. godini ostvaren prihod od 10,3 milijarde kuna i bilježi se rast od 900 milijuna kuna u odnosu na 2021. godinu, odnosno 9,8 posto.

U samoposlugama je u 2022. godini ostvaren prihod od 10 milijardi kuna i bilježi se rast od 1,1 milijardu kuna u odnosu na 2021. godinu, odnosno 12,6 posto.

U malim prodavaonicama je u 2022. godini ostvaren ukupan prihod od 4,1 milijarde kuna što je rast od 670 milijuna kuna u odnosu na 2021. godinu, odnosno 19,4 posto.

Supermarketi kao tip prodajnog mjesta i nadalje su dominantni u strukturi prodaje prema kriteriju ostvarenog prihoda, kao i prema kriteriju neto prodajne površine. U promatranoj 2022. godini u trgovini na malo mješovitom robom izrazito dominira kupovina u supermarketima i hipermarketima jer više od dvije trećine, preciznije 71,9 posto ukupnog prihoda u trgovini na malo mješovitom robom, ostvareno je prodajom u supermarketima (51,5 posto) i hipermarketima (20,4 posto).

U ukupnom broju prodajnih mjesta prema tipu, u 2022. godini najviše je kao i prethodne 2021., samoposluga – nešto više od 42 posto, a zatim slijede male prodavaonice – 39 posto, supermarketi s udjelom od 16 posto te hipermarketi s udjelom od tri posto, slično kao u prethodnoj 2021., uz rast udjela samoposluga i malih prodavaonica. Ujedno se bilježi jače izražen rast broja prodajnih mjesta u dva tipa prodajnog mjesta (male prodavaonice, supermarketi), dok se kod samoposluga i hipermarketa bilježi slabije izražen rast broja prodajnih mjesta.

Prema kriteriju neto prodajne površine, u promatranoj 2022. godini najveći udio u strukturi ukupne neto prodajne površine imaju i dalje supermarketi koji čine nešto više od 48 posto od ukupne neto prodajne površine. Slijede hipermarketi s udjelom od 22 posto. Oba navedena tipa su prodajna mjesta velikog formata te je stoga i neto prodajna površina u istima najveća. Zatim slijede samoposluge s udjelom od 22 posto i male prodavaonice s udjelom oko osam posto. Jedini tip prodajnog mjesta koji bilježi blago smanjenje neto prodajne površine su hipermarketi.

Online prodaja i programi vjernosti trgovaca na malo

Prema rezultatima istraživanja, online prodaja mješovite robe i dalje nije značajna u ukupnoj strukturi prihoda u trgovini na malo mješovitom robom promatrano po pojedinom trgovcu na malo. U strukturi prihoda u trgovini na malo mješovitom robom najveći i pretežiti iznos online prodaje u 2022. godini odnosi se na Konzum plus.

14 trgovaca na malo primjenjuje „Program vjernosti“ (lojalnosti). Dva su trgovca na malo manje u odnosu na 2021. godinu, no razlog istom je što su ta dva trgovca prestala obavljati djelatnost trgovine na malo jer su pripojeni drugom poduzetniku. Radi se o Lonia Trgovini i Pemu, čije je programe vjernosti preuzeo Studenac, koji je i ranije imao vlastiti program vjernosti. Ujedno se ne bilježi niti jedan novi trgovac koji je počeo primjenjivati „Program vjernosti“. Najveći broj članova u pojedinom programu vjernosti u 2022. godini bilježi Konzum plus, zatim slijede Lidl i Kaufland, članice Schwarz Grupe te Studenac.

Od regionalnih trgovaca na malo s većim brojem članova u pojedinom programu vjernosti ističu se Robin i Dergez.

Trgovačke marže

Kao i u prethodnom istraživanju za 2021. godinu, AZTN je u 2022. godini ponovo utvrđivao pokazatelje u odnosu na prosječne marže trgovaca za osam kategorija roba. To su sljedeće kategorije roba: meso i mesne prerađevine, meso peradi i jaja, pekarski proizvodi (kruh, peciva), mlijeko i mliječni proizvodi, svježe voće i povrće, bezalkoholna pića i vode, konditorski proizvodi (keksi, čokolade, bomboni i dr.) i osnovni prehrambeni proizvodi (brašno, šećer, riža, rezanci, jestiva ulja i dr.).

Pritom je AZTN komparativno analizirao pokazatelje marži za 2022. godinu u odnosu na 2021. te pokazatelje marži u razdoblju lipanj 2023. (posljednjem razdoblju u odnosu na vrijeme zaprimanja odgovora iz upitnika anketiranih  trgovcima na malo) u odnosu na kraj 2022. godine.

Rezultati istraživanja pokazuju kako su prosječne marže za prehrambene proizvode u 2022. godini i u razdoblju lipanj 2023. najviše u kategoriji pekarskih proizvoda i konditorskih proizvoda, a relativno su visoke i u kategoriji svježeg voća i povrća.

Kada se uspoređuju prosječne marže u 2022. u odnosu na 2021. godinu, od osam promatranih kategorija roba, u sedam kategorija bilježi se neznatan rast prosječnih marži, dok se u kategoriji osnovnih prehrambenih proizvoda bilježi blago smanjenje prosječne marže.

Međutim, iz recentnijih pokazatelja marži za razdoblje lipanj 2023. u odnosu na pokazatelje iz 2022. godine, proizlazi zaključak o smanjenju prosječnih marži u šest promatranih kategorija roba (meso peradi i jaja, pekarski proizvodi, mlijeko i mliječni proizvodi, svježe voće i povrće, bezalkoholna pića i vode te osnovni prehrambeni proizvodi), dok su u dvije kategorije roba (meso i mesne prerađevine, konditorski proizvodi) prosječne marže u bitnome jednake kao u 2022. godini.

Opreza radi, navodi se kako su određeni prehrambeni proizvodi, a koji su ovdje i u promatranim kategorijama roba od strane AZTN-a, obuhvaćeni Odlukom o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda („Narodne novine“, br. 104/22., 5/23., 31/23. i 37/23.).

 

Detaljniji prikaz tržišta trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u RH u 2022. godini možete preuzeti na poveznici