Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Izabrano novo Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja

Hrvatski Sabor je 28. veljače 2024. potvrdio imenovanje mr.sc. Branimire Kovačević, dipl. oec., Sandre Mikinac, dipl. iur., Hrvoja Šeremeta, dipl. iur. i Denisa Matića, dipl.iur., za nove članove Vijeća AZTN-a u petogodišnjem mandatu. Svi članovi Vijeća prethodno su bili zaposleni u AZTN-u i dugogodišnji su stručnjaci u pravu tržišnog natjecanja.

Mr.sc. Branimira Kovačević zaposlena je Agenciji od 2002. godine te je niz godina obnašala dužnost voditeljice Odjela za međunarodnu i europsku suradnju. U razdoblju prije pristupanja EU bila je odgovorna za pripremu i provedbu niza projekata u području zaštite tržišnog natjecanja i državnih potpora. Svakodnevno radi na suradnji i koordinaciji aktivnosti s Europskom komisijom i nadležnim tijelima drugih država članica u okviru Europske mreže za tržišno natjecanje. Također je bila voditeljica EU projekta u kojem je AZTN bio pružatelj pomoći – twinning light projekt u Crnoj Gori tijekom 2018. i 2019. godine. Od 2020. godine bila je voditeljica nacionalne radne skupine za pripremu i pregovaranje Akta o digitalnim tržištima (DMA) u okviru radne skupine Vijeća EU-a.

Sandra Mikinac je na radnom mjestu voditeljice u Odjelu za pravna pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi radila od početka provedbe nove ovlasti AZTN-a, odnosno početka primjena Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. U dosadašnjih šest godina rada u AZTN-u, vodila je postupke u najsloženijim upravnim predmetima utvrđivanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi.

Hrvoje Šeremet u svojem je dugogodišnjem iskustvu u AZTN-u bio voditelj postupka u 135 predmeta, a u svim upravnim sporovima pokrenutim protiv odluka AZTN-a u tim predmetima, Visoki upravni sud Republike Hrvatske potvrdio je zakonitost navedenih odluka. U predmetu u kojemu je bio voditelj postupka, AZTN je prvi put od svojeg osnivanja, pravomoćnim rješenjem utvrdio postojanje zabranjenog horizontalnog sporazuma (kartela) u postupcima javne nabave.

Denis Matić je diplomirani pravnik s dugogodišnjim iskustvom iz prava tržišnog natjecanja. Bio je član Vijeća AZTN-a u protekla dva mandata te je sudjelovao u donošenju svih odluka iz nadležnosti AZTN-a. Svojim prethodnim iskustvom u odvjetništvu i poznavanju prava društava dao  je velik  doprinos u provedbi značajnih odluka AZTN-a u proteklih 10 godina.

Ujedno se zahvaljujemo dosadašnjoj zamjenici predsjednice Vijeća, Vesni Patrlj, dipl.iur. te dosadašnjoj članici Vijeća Ljiljani Pavlic na dugogodišnjem uspješnom radu u Vijeću, predanosti i doprinosu u izgradnji prakse AZTN-a