O nama

Djelotvornim tržišnim natjecanjem potiče se stvaranje uvjeta za gospodarski rast koji se temelji na konkurentnim tržištima, učinkovitoj alokaciji i korištenju ograničenih resursa, inovacijama i ulaganjima koja tome pridonose.

Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Pravna osoba s javnim ovlastima, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) obvezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni aztn.hr

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ova internetska stranica je u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Pristupačan sadržaj:

 • preglednost menija i korištenja menija
 • pomoću tipkovnice se može pristupiti postavkama pristupačnosti, povećanju fonta, izmjeni jezika
 • pomoću tipkovnice se može pristupiti svim sadržajima na stranici
 • preglednost svih podstranica (poravnavanje teksta lijevo, dodavanje fontova, povećavanje veličine fonta)
 • dodavanje fontova  u meni i na cijelu stranicu (font pogodan za čitanje osobama s disleksijom)
 • sređivanje tekstova na stranici (sadržaj mrežne stranice je jasno i konzistentno organiziran)
 • kontrast teksta zbog jasnije vidljivosti
 • označavanje naslova i podnaslova
 • povećavanje ikonica
 • dodavanje mogućnosti za puštanje audio i video zapisa

Nepristupačan sadržaj:

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
 • poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze ispod naziva tema nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama
 • pojedine poveznice nemaju prikladni opis
 • pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta.

AZTN radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena je 22. rujna 2020. temeljem samoprocjene koju je proveo AZTN. AZTN će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva AZTN-u možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje AZTN-a:

telefonom na broj: +385 1 6172133

elektroničkom poštom: pristup.info@aztn.gov.hr

poštom na adresu: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Savska 41, 10000 Zagreb

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Kontakt:

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: pristupacnost@pristupinfo.hr.
www.pristupinfo.hr