Nadležnosti

Tržišno natjecanje među poduzetnicima obilježje je gospodarskog ustroja u kojem se alokacija resursa obavlja polazeći od ponude i potražnje na tržištu.

Izuzeća od primjene propisa o zaštiti tržišnog natjecanja

Preuzimanje