O nama

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja osnovana je Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 48/95.) te Odlukom Hrvatskog sabora od 20. rujna 1995., a započela je s radom početkom 1997. godine.

Natrag na listu

Javni natječaj za radno mjesto

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja KLASA: 023-01/21-02/004, URBROJ: 580-06/88-2022-008 od 3. ožujka 2022., potvrđenog Odlukom Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 63/22.), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 56/22.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 112-01/23-01/3, URBROJ: 517-02-1-1-1-23-85 od 13. ožujka 2023. raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za radno mjesto

Viši stručni referent za poslove pisarnice i pismohrane u Odjelu za opće poslove, Sektor za opće poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

  • VŠS ili stručni prvostupnik upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
  • položen državni stručni ispit,
  • položen stručni ispit za djelatnike u pismohranama,
  • 1 godina radnog iskustva na administrativnim poslovima,
  • znanje rada na osobnom računalu

Više informacija na poveznici