Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Keindl sportu izrečena kazna od 281.000 eura zbog nametanja minimalnih prodajnih cijena svojim distributerima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) utvrdila je rješenjem od 20. srpnja 2023. da je poduzetnik KEINDL SPORT d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: Keindl sport), sa svojih 15 distributera na području Republike Hrvatske sklopio zabranjeni vertikalni sporazum kojim su u smislu članka 8. stavka 1. točke 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.dalje: ZZTN), u razdoblju od 17. rujna 2013. do 1. lipnja 2018., utvrđivane minimalne prodajne cijene CUBE bicikala, na način da su navedeni distributeri prešutno pristali na provedbu jednostrane poslovne politike poduzetnika Keindl sporta koja je imala protutržišni cilj utvrđivanja preprodajnih cijena CUBE bicikala, te su istu poslovnu politiku primjenjivali u praksi.

Navedenom poduzetniku izrečena je novčana kazna u ukupnom iznosu od 281.836,88 eura (2.123.500,00 kuna).

Utvrđivanje preprodajne cijene proizvoda, odnosno sporazum ili usklađeno djelovanje kojemu je neposredni ili posredni cilj ograničavanje prava kupca da slobodno određuje prodajnu cijenu proizvoda (ne dovodeći u pitanje pravo dobavljača da odredi maksimalnu prodajnu cijenu ili preporuči prodajnu cijenu pod uvjetom da nije riječ o fiksnim ili minimalnim prodajnim cijenama, koje su rezultat izvršenog pritiska ili poticaja od bilo koje ugovorne strane), smatra se teškim ograničenjem tržišnog natjecanja.

AZTN je u predmetnom postupku utvrdio da je Keindl sport na izričit način poticao svoje distributere da se pridržavaju maloprodajnih cijena iz predmetnih cjenika i obrazaca za prednarudžbe koje im je dostavljao prije početka nove modelske sezone, u svrhu provedbe jednostrane poslovne politike Keindl sporta koja je imala za cilj utvrđivanje preprodajnih cijena CUBE bicikala.

Tijekom nenajavljene pretrage poslovnih prostorija Keindl sporta pronađeni su dokazi o  postojanju sporazuma Keindl sporta i 15 predmetnih distributera kojim je, u svrhu neizravnog utvrđivanja preprodajnih cijena CUBE bicikala, bilo utvrđeno da se popusti na nove modele CUBE bicikala u sezoni (jesen/zima) ne odobravaju, odnosno da najveći dopušteni iznos popusta na nove modele CUBE bicikala u sezoni iznosi 5 posto. Pronađeni su, također, dokazi o izravnom sudjelovanju i doprinosu predmetnih distributera Keindl sporta u provedbi njegove poslovne politike utvrđivanja preprodajnih cijena CUBE bicikala u praksi, na način da su Keindl sportu razotkrivali ili prijavljivali distributere koji bi u pojedinačnim slučajevima odstupili od cjenovne politike Keindl sporta, sporazuma o neodobravanju popusta ili o najvećem dopuštenom iznosu popusta na nove modele CUBE bicikala u sezoni.

Analizom dostavljenih računa 15 predmetnih distributera o prodanih 4690 CUBE bicikala krajnjim kupcima u razdoblju od 15. rujna 2013. do 1. svibnja 2018., AZTN je utvrdio prešutni pristanak navedenih distributera na provedbu jednostrane poslovne politike poduzetnika Keindl sporta i utvrđivanje preprodajnih cijena CUBE bicikala, na način da su u cijelom promatranom razdoblju, formirali svoje maloprodajne cijene CUBE bicikala u iznosu jednakom ili većem od maloprodajnih cijena u cjenicima i obrascima za prednarudžbe koje im je komunicirao Keindl sport prije početka nove sezone ili prilikom kreiranja veleprodajnih narudžbi u B2B webshopu Keindl sporta tijekom sezone i pridržavali se sporazuma s Keindl sportom o neodobravanju popusta na nove modele CUBE bicikala u sezoni (jesen/zima) ili najvećem dopuštenom iznosu popusta od 5 posto.

Od ukupnog broja prodanih CUBE bicikala svih 15 predmetnih distributera u svim modelskim sezonama 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018., AZTN je utvrdio da je preko 93, posto prodanih CUBE bicikala bilo obuhvaćeno predmetnim zabranjenim sporazumom Keindl sporta i navedenih distributera.

Novčanu kaznu izrečenu predmetnim rješenjem u iznosu od 281.836,88 eura (2.123.500,00 kuna, fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,5345 kuna), Keindl sport je uplatio u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.

AZTN smatra da će se izrečenom novčanom kaznom postići preventivni učinak ne samo kod poduzetnika kojem je sankcija izrečena, već i opći preventivni učinak kojim se drugim poduzetnicima šalje upozorenje da se ne upuštaju u kršenje propisa o tržišnom natjecanju