Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Objavljena treća izmjena i dopuna Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Treća izmjena i dopuna Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, objavljena je u „Narodnim novinama, broj 21/23. (dalje u tekstu: Pravilnik).

Tim je izmjenama i dopunama, osim pomicanja datuma stupanja na snagu popisa proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s 1. ožujka 2023. na 1. ožujka 2024. (čime je još jednom odgođena primjena odredbi ZNTP-a o krajnjoj prodajnoj cijeni i iz toga pojma izvedenim nepoštenim trgovačkim praksama), Prilog I. Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima („Narodne novine“, br. 93/21., 130/21. i 24/2022.), dopunjen novom skupinom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda KN oznake 2936 21, koja se odnosi na vitamine i njihove derivate.

Tekst Pravilnika dostupan je na mrežnoj stranici Narodnih novina d.d., Zagreb: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_02_21_363.html