Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Odluka o izboru kandidata – samostalni savjetnik u Odjelu za međunarodnu i europsku suradnju

Temeljem provedenog Javnog natječaja KLASA: 112-01/24-01/002, URBROJ: 580-06/88-24-002 od 26. ožujka 2024., objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja 4. travnja 2024. u odnosu na radno mjesto:

– Samostalni savjetnik u Odjelu za međunarodnu i europsku suradnju, Sektor za tržišno natjecanje -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci izabrana je:

• Tanja Vukov Željeznjak, dipl.iur.

Kandidat iz točke I. ove Odluke prima se na rad na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci.

Više na poveznici