Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Odluka o izboru kanditata

Temeljem provedenog Javnog natječaja KLASA: 112-01/22-01/001, URBROJ: 580-06/88-2023-016 od 18. rujna 2023., objavljenog 19. rujna 2023. na stranicama Hrvatskog zavoda zazapošljavanje, na portalu www.moiposao.hr i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, za radno mjesto Mladi savjetnik – pravnik u Odjelu za legislativu i komparativnu praksu, Sektor za tržišno natjecanje u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rok u trajanju od 6 mjeseci izabrana je kandidatkinja Ivana Hruškar, Više na Odluka o izboru kandidata