Odobrena koncentracija HPB-a i Sberbank Hrvatska

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) odobrila je na prvoj razini namjeru provedbe koncentracije koja nastaje stjecanjem izravne kontrole na trajnoj osnovi Hrvatske poštanske banke (dalje u tekstu: HPB) i Sberbank d.d. (dalje u tekstu: Sberbank Hrvatska).

Podsjećamo, 1. ožujka 2022. godine, AZTN je zaprimio prethodnu prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika HPB i Sberbank Hrvatska, u izvanrednim okolnostima postupka pred Jedinstvenim sanacijskim odborom – sanacijskim tijelom europske bankovne unije, vezano uz sankcije EU-a uslijed ruske invazije na Ukrajinu.

AZTN je svojom odlukom od 1. ožujka 2022. godine sukladno članku 19. stavku 6. ZZTN-a,  dopustio na zahtjev podnositelja prethodne prijave koncentracije provedbu određenih radnji provedbe prijavljene koncentracije i prije isteka roka iz članka 22. stavka 1. ZZTN-a, odnosno sve radnje koje su neophodne u svrhu provedbe odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora.

AZTN je temeljem potpune prijave koncentracije, utvrđene strukture mjerodavnog tržišta, postkoncentracijskog tržišnog udjela sudionika koncentracije, očekivanih učinaka koncentracije u smislu koristi za potrošača i drugih raspoloživih podataka i saznanja, ocijenio da nije riječ o zabranjenoj koncentraciji u smislu odredbe članka 16. ZZTN-a.

Sudionici koncentracije su primarno prisutni na tržištu depozita stanovništva, tržištu depozita pravnih osoba, tržištu kredita stanovništvu i tržištu kredita pravnim osobama u RH te će koncentracija prvenstveno imati učinak na tržištu bankovnih usluga na teritoriju RH.

AZTN je po zaprimanju potpune prijave koncentracije na službenim mrežnim stranicama objavio Javni poziv svim zainteresiranim osobama za dostavljanje primjedaba i mišljenja o koncentraciji, na koji nije zaprimio niti jednu primjedbu i/ili mišljenje.

Slijedom svega navedenog, ne proizlazi da je riječ o koncentraciji koja bi mogla imati negativan učinak na tržišno natjecanje te se ista smatra dopuštenom na 1. razini.