Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Određivanje norme sata rada, isključivo u obliku vremena potrebnog za pružanje određene usluge, s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja je dopušteno

S obzirom na učestale upite vezane uz određivanje normi sata rada, u pravilu od strane udruženja poduzetnika odnosno komora, AZTN ovim putem želi informirati poduzetnike i udruženja poduzetnika kako primjerice različite metodologije, softverska rješenja za izradu programa, određivanje standarda i sl. u smislu određivanja norme sati rada kao vremena potrebnog za pružanje određene usluge, nije sporno s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, ukoliko je riječ o tehničkim i stručnim odrednicama kojima komora kao strukovno udruženje raspolaže.

Međutim, AZTN posebno naglašava kako određivanja norme sata rada kao vremena potrebnog za pružanje određene usluge, ne smije biti izraženo u novčanoj jedinici, odnosno određivanje norme sata rada u primjeni ne smije značiti određivanje cijene usluge. Stoga, norma sati rada ne smije biti izražena u novčanoj vrijednosti pružanja same usluge, već isključivo kao vremenska odrednica prosječne količine rada potrebne za pružanje određene usluge.

Naime, temeljem članka 8. stavaka 1. i 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.; dalje u tekstu: ZZTN) zabranjeni su svi sporazumi između dva ili više neovisnih poduzetnika, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje, koje kao cilj ili posljedicu imaju narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, a osobito oni kojima se, primjerice, izravno ili neizravno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene, odnosno drugi trgovinski uvjeti.

Sporazumima se osobito smatraju ugovori, pojedine odredbe ugovora, usmeni ili pisani dogovori među poduzetnicima te usklađena praksa koja je posljedica takvih dogovora, odluke poduzetnika ili udruženja poduzetnika, opći uvjeti poslovanja i drugi akti poduzetnika koji jesu ili mogu biti sastavni dio ugovora i slično, neovisno o tome jesu li takvi sporazumi sklopljeni između poduzetnika koji djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije (horizontalni sporazumi) ili između poduzetnika koji ne djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije (vertikalni sporazumi).

Stoga su dogovori neovisnih poduzetnika vezani uz određivanje cijena zabranjeni u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Također, određivanje cijene norme sata pružanja usluga na posredan način da ono u konačnici znači određivanje cijene pružanja usluge negativno utječe na tržišno natjecanje.

Potrebno je istaknuti kako propisivanje plaće kao naknade za rad propisane radnim zakonodavstvom nije u nadležnosti AZTN i propisa koji uređuju zaštitu tržišnog natjecanja.