Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

ODRŽAN 22. DAN TRŽIŠNOG NATJECANJA

22. Dan tržišnog natjecanja, pod nazivom „Politika tržišnog natjecanja i ocjena koncentracija poduzetnika u kontekstu javnog interesa“, održan je organizaciji Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Ovogodišnja konferencija se bavila aktualnim pitanjima politike tržišnog natjecanja i ocjena koncentracija poduzetnika u kontekstu javnog interesa, kao i nedavno donesenom ECN+ direktivom o jačanju neovisnosti i ovlasti nacionalnih tijela za tržišno natjecanje.

Uzvanicima su se na početku konferencije obratili: g. Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća AZTN-a,  gđa. Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, g. Branko Baričević, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj i g. Kris Dekeyser, direktor u Glavnoj upravi za tržišno natjecanje iz Europske komisije.

Konferencija se odvijala u dva panela pod nazivima: „ECN+ direktiva i prijenos u nacionalno zakonodavstvo“ i Ocjena koncentracija poduzetnika u kontekstu javnog interesa“.

Na panelima su sudjelovali: g. Kris Dekeyser iz Glavne uprave za tržišno natjecanje Europske komisije, g. Bogdan Marius Chiritoiu, predsjednik rumunjskog Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, g. Gianluca Sepe, iz talijanske agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, gđa Michaela Nosa, iz slovačke agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, dr.sc. Natalie Harsdorf, iz austrijske agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, izv.prof.dr.sc.  Jasminka Pecotić Kaufman s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Vlatka Butorac Malnar  s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te izv.prof.dr.sc. Dubravka Akšamović s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.  Moderator prvog panela bila je dr.sc. Mirta Kapural, članica Vijeća AZTN-a, a drugog prof.dr.sc. Siniša Petrović s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prva, vrlo značajna tema ove konferencije bila je prenošenje EU Direktive, kojom se osigurava ovlašćivanje tijela za zaštitu tržišnog natjecanja da učinkovitije provode pravo tržišnog natjecanja EU, a to je Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća EU o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitije provođenje pravila i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta.

Direktivom se nastoji osigurati dovoljno ovlasti i alata za učinkovitu provedbu postupaka u pravu tržišnog natjecanja, koje između ostaloga obuhvaćaju ovlast za pretragu poslovnih i ostalih prostora, zahtjeve za dostavom informacija, obvezne razgovore, izricanje privremenih mjera te mjere za preuzimanje obveza od strane poduzetnika. Navedeno uključuje i ovlast za izricanje novčanih kazni poduzetnicima i udruženjima poduzetnika. Direktiva je stupila na snagu u veljači 2019., a države članice imaju dvije godine za prenošenje direktive u nacionalno zakonodavstvo.

Druga tema današnje konferencije se odnosila na ocjenu koncentracija poduzetnika i jedna je od tri glavna područja zaštite tržišnog natjecanja u nadležnosti AZTN-a. Svrha ocjene koncentracije poduzetnika je osigurati da proces preuzimanja, spajanja ili pripajanja poduzetnika ne izazove trajnu štetu za tržišno natjecanje, stoga se primjenjuju propisi koji uređuju koncentracije, koje mogu bitno ograničavati tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu, zajedničkom tržištu ili njegovom značajnom dijelu, u slučaju koncentracija sa EU dimenzijom.

U proteklih deset godina od 2009. do 2019. godine, Europska komisija ocijenila je dopuštenim više od 3 000 spajanja, a zabranila je svega devet.

I ovogodišnjoj konferenciji je prisustvovao veliki broj domaćih i međunarodnih stručnjaka iz područja zaštite tržišnog natjecanja, koji su iskoristili ovu prigodu za razmjenu iskustava i primjera iz dugogodišnje prakse.

Vidimo se sljedeće godine na Europskom danu tržišnog natjecanja tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a.

_CA_8085 _CA_8115 _CA_8123 _CA_8142 _CA_8235 _CA_8259 _CA_8320 _CA_8325 _CA_8080 _CA_8089