Pokrenuti postupci u području primjene propisa o zaštiti tržišnog natjecanja

AZTN je donio četiri zaključka o pokretanju postupka. Dva zaključka o pokretanju postupka protiv Pivovare Daruvar d.o.o., jedan protiv Zagrebačke pivovare i jedan protiv Hrvatskog nogometnog saveza.

Postupci protiv Pivovare Daruvar d.o.o. i Zagrebačke pivovare pokrenuti su radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma, u smislu članka 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (“Narodne novine”, brojevi: 79/09 i 80/13), zbog postojanja indicija da ugovori koje pivovare sklapaju sa svojim poslovnim partnerima sadrže odredbe u suprotnosti s odredbama Uredbe o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma između poduzetnika (“Narodne novine”, broj: 37/11) te je stoga u postupku potrebno utvrditi je li riječ o zabranjenom sporazumu u smislu članka 8. ZZTN-a.

Postupak protiv Hrvatskog nogometnog saveza je pokrenut radi utvrđivanja predstavlja li prodaja televizijskih i svih povezanih medijskih prava za nogometna natjecanja i utakmice navedene u Međunarodnom pozivu od 20. travnja 2020. godine, za razdoblje od početka natjecateljske 2022./2023. godine do završetka natjecateljske 2028./2029. godine, uz mogućnost dodatne tri natjecateljske godine, zabranjeni sporazum u smislu članka 8. stavka 1.ZZTN-a, odnosno zlouporabu vladajućeg položaja u smislu članka 13. ZZTN-a.

Pri tome je potrebno istaknuti kako samo pokretanje upravnog postupka ne znači nužno utvrđenje povrede ZZTN-a, već je AZTN obvezan u postupku utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka. Na temelju konačno utvrđenog činjeničnog stanja, AZTN će u konkretnom predmetu donijeti meritornu odluku.