Potpisan sporazum o suradnji Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

slika 4Dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur., predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja i gđa. Maja Kuhar, dipl.iur., predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, potpisali su 07. travnja 2022. godine sporazum o suradnji.

Sklapanjem ovoga sporazuma AZTN i DKOM surađivat će u području zaštite tržišnog natjecanja u postupcima javne nabave na svim tržištima u Republici Hrvatskoj s ciljem osiguranja djelotvornog i učinkovitog tržišnog natjecanja, kao i na drugim područjima koja su izravno ili neizravno povezana sa zaštitom tržišnog natjecanja i u vezi su s drugim postupcima iz nadležnosti DKOM-a.

AZTN i DKOM će zajedničkim naporima i akcijama osiguravati i promicati održivo i učinkovito tržišno natjecanje u postupcima javne nabave na svim tržištima, omogućit će novim tržišnim takmacima pristup tržištima te zajednički djelovati, u okviru svojih nadležnosti, na sprječavanju svih oblika narušavanja tržišnog natjecanja poduzetnika te iskorištavanja značajne tržišne snage poduzetnika na određenom mjerodavnom tržištu i s njim povezanim susjednim tržištima. Naglasak ove suradnje posebno će biti u području otkrivanja zabranjenih dogovora između ponuditelja konkurenata u postupcima javne nabave.

Suradnja će se također ostvariti i uzajamnim pružanjem odgovarajuće stručne i tehničke pomoći potrebne za rješavanje konkretnih slučajeva u nadležnosti ugovornih strana, izradom stručnih mišljenja na zahtjev i za potrebe druge ugovorne strane te razmjenom relevantnih informacija podataka.

Temeljem sporazuma surađivat će se i na kontinuiranoj edukaciji stručnjaka AZTN-a i DKOM-a na području zaštite tržišnog natjecanja i postupaka javne nabave, a posebno uključivanjem u obrazovne programe koje za jednu od ugovornih strana organizira neko tijelo ili organizacija te zajedničkim organiziranjem edukacija, stručnih skupova, okruglih stolova ili konferencija.

slika 1